Alberga daghem och förskola

Alberga daghem och förskola är belägen i lärcentret Monikko i Alberga.

Vårt daghem och förskola

I Alberga daghem och förskola arbetar vi för att varje barn ska få förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Både våra utrymmen och vårt läge intill Alberga idrottspark möjliggör en mångsidig verksamhet. 

Alberga daghem och förskola grundades år 2021. Enheten har sju stycken barngrupper i lärcentret Monikko i Alberga. En av barngrupperna är en skiftsgrupp, som är öppen enligt skiftsarbetande vårdnadshavares behov. Du kan läsa mer om skiftvården här