Kungsgårds daghem och förskola

Kungsgårds daghem och förskola består av sex barngrupper inklusive två förskolegrupper.

Barnets bästa ligger i fokus för vår verksamhetskultur. Vi vill erbjuda en stimulerande och mångsidig inlärningsmiljö för alla barn. Grundpelaren är glädje, trygghet och kvalitet.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!(extern länk)