Askbackens daghem

Askbackens daghem ligger nära Esbo centrum.

Vårt daghem

Våra mål:

  • Alla känner sig välkomna på Askbackens daghem
  • Vi värdesätter en god fostringsgemenskap
  • Vi lär barnen sociala färdigheter och att visa hänsyn för omgivningen
  • Vi samarbetar aktivt med varandra och andra sakkunniga
  • Vi arbetar med smågruppsverksamhet för att kunna ge det enskilda barnet bra förutsättningar att utvecklas enligt bästa förutsättningar
  • Vi stöder det svenska språket i en flerspråkig miljö och vi uppmärksammar mångkulturella traditioner.
  • Vi arbetar delaktighetsfrämjande med barnets intressen, styrkor, tankar och behov i fokus.

Daghemmet är grundat 1988. På daghemmet finns två grupper med barn i åldern 0–3 år och 3–5 år.