Askbackens daghem

Askbackens daghem ligger nära Esbo centrum.

Vårt daghem

Vår målsättning är att genom en god fostringsgemenskap vill vi att alla ska känna sig välkomna på Askbacken.

  • Vi visar respekt och hänsyn mot varandra och vår omgivning.
  • Vi samarbetar aktivt inom daghemmet och med barnens föräldrar.
  • Vi jobbar med smågruppsverksamhet för att kunna ge det enskilda barnet mera utrymme och bättre förutsättningar att utvecklas i egen takt.
  • Vi stöder barnets svenska språk i en flerspråkig miljö och vi uppmärksammar de finlandsvenska traditionerna.

Daghemmet är grundat 1988.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!(extern länk)