Westends daghem

Westends daghem finns nära Västerleden. Naturens närhet, både skog och hav passar utmärkt för utomhuspedagogik.

Vårt daghem

Westends daghem vill erbjuda barnen en inspirerande och trygg miljö att växa och utvecklas i. Vi uppmuntrar barnen till att ta hänsyn till varandra och sin omgivning. Vi stödjer barnens sociala färdigheter och utveckling.

På vårt daghem vill vi särskilt betona det svenska språket och medvetet arbeta för att stärka barnens språk.

Daghemmet har sju grupper med 120 barn i åldern 0-5 år. Daghemmet grundades 1988.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!(extern länk)