Svenskspråkig eftermiddagsverksamhet

Esbo ordnar svenskspråkig eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1-2 och elever med särskilt stöd efter skoldagen. Eftermiddagsverksamheten är fritidsverksamhet som stöder hemmets och skolans fostringsarbete. Utöver den ledda verksamheten kan barnet koncentrera sig på sina egna lekar. Under eftermiddagen vistas man både inomhus och utomhus. Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd. Utgående från familjens inkomster kan man söka sänkning av avgiften för tjänsten. Man ansöker till skolornas eftermiddagsverksamhet för ett läsår i taget. Ingen verksamhet ordnas under skolornas lovtider eller under skoldagar som infaller på lördagar.