Tavoitteena kestävä tulevaisuus

Espoon tavoitteena on olla vastuullinen edelläkävijä. Kestävää tulevaisuutta luodaan yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa uusilla liikkumisen, energian ja rakentamisen ratkaisuilla, kestävää elämäntapaa tukevassa opetuksessa ja kasvatuksessa, hyvinvointia vahvistavissa kulttuurin, liikunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja ylläpitämällä viihtyisää lähiluontoa ja viheralueita.

Espoo tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia energiantuotannossa ja -kulutuksessa, liikenteessä ja arjen valinnoissa. Kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden edelläkävijänä Espoo etsii ratkaisuja, jotka toimivat esimerkkeinä tulevaisuuden hiilineutraalista elämästä kaupungeissa.

Espoo on myös mukana rakentamassa kestävää Suomea. Se liittyi ensimmäisenä kaupunkina Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen, jonka tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. 

Seuraa työtämme somessa: #KestäväEspoo ja #IlmastoEspoo

Mitä kestävä kehitys on?

Kestävä kehityksellä tarkoitetaan muutosta, jonka tavoitteena on taata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat edellytykset elää maapallolla kuin mitä nykyisellä sukupolvella on. Kasvun ja kehityksen tulisi olla kestävää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti sekä taloudellisesti.

Kestävä Espoo -ohjelma
Poikkihallinnollisessa ohjelmassa kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön tulevaisuuden kestäviä kaupunkiratkaisuja yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa.

Tutustu 16.6.2020 julkaistuun Espoon kaupungin kestävän kehityksen arvioon. Lataa englanninkielinen VLR-raportti (pdf 35 Mb).

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa Suomea - liity sinäkin! Katso video Espoon yhteiskuntasitoumuksesta.

Kestavakehitys.fi
Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin YK-liiton sivuilla.

Julkaisuja ja tietoa Espoon ympäristön tilasta ja ympäristöasioiden kehittymisestä 
Tutustu Kestävä kehitys Espoossa -tietoiskuihin, kaupungin ympäristöraportteihin.