Hiilineutraali kiertotalous

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on käyttää luonnonvaroja kestävästi, jolloin hukkaa tai jätettä syntyy hyvin vähän.

Espoossa haluamme tarjota mahdollisuuden hyvään elämään kaikille espoolaisille nyt ja tulevaisuudessa. Kasvavassa kaupungissa on tärkeää, etteivät negatiiviset ympäristövaikutuksemme, mukaan lukien ilmastopäästöt, kasva samalla. Kiertotalous on talouden uusi toimintatapa, joka tuottaa hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on käyttää luonnonvaroja kestävästi, jolloin hukkaa tai jätettä syntyy hyvin vähän. Päivittäisten tuotteiden ja palvelujen lisäksi koko kaupunki, kuten sen palvelut ja kaupunginosat toimivat kestävällä tavalla. Tuotteet ja materiaalit säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään, kun tavaroita ja niiden osia käytetään uudelleen ja materiaalit kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Esimerkiksi jakaminen, korjaaminen, uudelleenkäyttö sekä materiaalien uusiokäyttö ovat kiertotalouden keinot, joilla tuotteiden ja materiaalien elämää pidennetään. 

Espoon kaupunki on sitoutunut kiertotalouden edistämiseen

Allekirjoitimme vuoden 2020 lopussa Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumuksen, jonka kymmenen tavoitetta edistävät kaupungin kiertotalouden toteutumista.

Kiertotalouden sitoumus tukee päämääräämme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet edelläkävijäkaupunkina. Kiertotalous toimii tehokkaana keinona hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja materiaalien tuotannosta aiheutuvia päästöjä. Kiertotaloudella on suuri merkitys luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Siirtymä kiertotalouteen luo Espooseen myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Kiertotalous Espoossa on sekä kaupungin oman toiminnan kehittämistä, että yritysten ja kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä alueen kiertotalouden ja asukkaille tarjottavien palveluiden edistämiseksi.

Miten kiertotaloutta kehitetään Espoossa?

Reetta Jänis

Kehittämispäällikkö040 551 9484

Mia Johansson

Projektipäällikkö040 553 0439