Hiilineutraali kiertotalous

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on käyttää luonnonvaroja kestävästi, jolloin hukkaa tai jätettä syntyy hyvin vähän.

Espoossa haluamme tarjota mahdollisuuden hyvään elämään kaikille espoolaisille nyt ja tulevaisuudessa. Kasvavassa kaupungissa on tärkeää, etteivät negatiiviset ympäristövaikutuksemme, mukaan lukien ilmastopäästöt, kasva samalla. Kiertotalous on talouden toimintatapa, joka tuottaa hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Kiertotaloudessa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, ja tuotteet ja materiaalit säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi uudelleenkäyttö, jakaminen, korjaaminen, sekä materiaalien uusiokäyttö ovat kiertotalouden keinot, joilla tuotteiden ja materiaalien elämää pidennetään. Päivittäisten tuotteiden ja palvelujen lisäksi koko kaupunki, kuten sen palvelut ja kaupunginosat toimivat kestävällä tavalla.

Espoon kaupunki on sitoutunut kiertotalouden edistämiseen

Allekirjoitimme vuoden 2020 lopussa Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumuksen, jonka kymmenen tavoitetta edistävät kaupungin kiertotalouden toteutumista.

Kiertotalouden sitoumus tukee päämääräämme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet edelläkävijäkaupunkina. Kiertotalous toimii tehokkaana keinona hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja materiaalien tuotannosta aiheutuvia päästöjä. Kiertotaloudella on suuri merkitys luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Siirtymä kiertotalouteen luo Espooseen myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Kiertotalous Espoossa on sekä kaupungin oman toiminnan kehittämistä, että yritysten ja kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä alueen kiertotalouden ja asukkaille tarjottavien palveluiden edistämiseksi. Käytännön esimerkkejä Espoon kaupungin kiertotalouden toimenpiteistä ovat muun muassa maa-, viher- ja purkumassojen kierto, ruokahävikin ehkäisy ateriapalveluissa, tilojen muuntojoustavuus ja väliaikaiskäyttö sekä kalusteiden kierrättäminen eri yksiköiden välillä.

Raportoimme kiertotalouden tavoitteiden edistymisestä vuosittain: tutustu Espoon kaupungin kierto- ja jakamistalouden vuosikoosteeseen 2022.

Tutustu kiertotaloutta edistäviin toimenpiteisiimme Ilmastovahdissa

Kaupungin Ilmastovahtiin on koottu kaupungin tekemät ilmastotoimet. Ilmastovahti-sivustolla saat tietoa niiden edistymisestä ja toimenpiteiden vaikutuksesta. Tutustu Ilmastovahdin Kiertotalous ja kestävät valinnat -teemaan(ulkoinen linkki) ja toimenpiteisiin. 

Kiertotalouden painopisteet vuosina 2021-2025

Miten kiertotaloutta kehitetään Espoossa?

Ajankohtaiset uutiset