Kestävän kehityksen tavoitteet

Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGt) edelläkävijänä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä Espoo.

Agenda 2030 on YK:n jäsenmaiden sopima kestävän kehityksen toimintaohjelma, joka sisältää 17 tavoitetta. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Englanniksi tavoitteita kutsutaan nimellä Sustainable Development Goals (SDG).

Voit tutustua Espoon kaupungin kestävän kehityksen arviointiin Voluntary Local Review (VLR) raportista. Raportti sisältää arvion kaupungin toiminnasta suhteessa YK:n Agenda 2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. 

Kestävän kehityksen tavoitteet omassa organisaatiossa

Voit hyödyntää omassa organisaatiossasi kestävän kehityksen kanvasta alla olevien ohjeiden ja mallipohjan avulla. Tämä työkalu auttaa organisaatioita hahmottamaan, miten YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta voidaan hyödyntää oman toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kannustamme jokaista pohtimaan omia ydintavoitteitaan suhteessa SDG-tavoitteisiin. On voimaannuttavaa tunnistaa oman työn vaikutus globaaleihin tavoitteisiin.

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta