Toimintaympäristön tila Espoossa

Toimintaympäristön tila Espoossa -tietopaketti palvelee kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä päätöksentekoa.

Teemat 2023:

 • Espoolaisten hyvinvointi
 • Henkilöstö
 • Kansainvälinen toiminta Espoossa
 • Kasvun ja oppimisen palvelut
 • Kaupungin talous
 • Kestävä kehitys
 • Maankäyttö, rakentaminen ja asunnot
 • Palvelut
 • Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat
 • Väestöennusteet
 • Ympäristönsuojelu
 • Yritykset, työpaikat, työllisyys

Lisäksi Yhteenveto (kooste kunkin teeman keskeisimmistä ilmiöistä)

Lisätietoja: Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot, tieto@espoo.fi