Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumus

Espoon kaupunki on sitoutunut kiertotalouteen osana Euroopan laajuista kiertotaloussitoumusta.

Espoo on vuonna 2020 allekirjoittanut Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumuksen, jonka kymmenen tavoitetta edistävät kaupungin kiertotalouden ja kestävän kehityksen toteutumista. Kiertotalouden sitoumus tukee päämääräämme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet edelläkävijäkaupunkina. Kiertotalouden perusajatuksena on resurssien tehokas käyttö. Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, tuotteet ja materiaalit säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuotannosta ja kulutuksesta syntyvän hukan ja jätteen määrä pyritään minimoimaan. 

Kiertotalous toimii tehokkaana keinona hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamisessa vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja materiaalien tuotannosta aiheutuvia päästöjä. Kiertotaloudella on suuri merkitys luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Siirtymä kiertotalouteen luo Espooseen myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Espoo on sitoutunut kymmeneen kiertotalouden tavoitteeseen

Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumus koostuu kymmenestä kiertotalouden tavoitteesta, joihin olemme sitoutuneet. 

  1. Selkeiden tavoitteiden ja strategian luominen kiertotalouden edistämiseksi
  2. Kiertotalouden näkyvyys ja tietoisuus kiertotaloudesta
  3. Sidosryhmien saaminen mukaan 
  4. Kiertotalouden liittäminen kaavoitukseen, infraan sekä muuhun kaupunkikehittämiseen
  5. Julkisten hankintojen kehittäminen
  6. Kiertotalouden taloudelliset kannusteet
  7. Paikallinen sääntely: kierrätys, korjaaminen ja uudelleenkäyttö
  8. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja vaikuttavuus
  9. Kiertotalouden vaikutusten seuraaminen
  10. Raportointi ICLEI:lle sitoumuksen tavoitteiden etenemisestä

 

Lisätietoa Circular Cities Declarationista englanniksi: https://circularcitiesdeclaration.eu/about/about-the-declaration(ulkoinen linkki)

Raportoimme kiertotalouden tavoitteiden edistymisestä

Osana kiertotalouden sitoumusta raportoimme edistymisestämme ICLEI:lle, joka on maailmanlaajuisesti kuntien kestävän kehityksen työtä kehittävä ja koordinoiva Local Governments for sustainability -verkosto. Koostimme raportin Circular Cities Declaration -tavoitteiden toteutumisesta Espoossa ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2021. Voit tutustua raportteihin alla.

Raportit