Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumus

Espoon kaupunki on sitoutunut kiertotalouteen osana Euroopan laajuista kiertotaloussitoumusta.

Espoo on vuonna 2020 allekirjoittanut Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumuksen, jonka kymmenen tavoitetta edistävät kaupungin kiertotalouden ja kestävän kehityksen toteutumista. Kiertotalouden sitoumus tukee päämääräämme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet edelläkävijäkaupunkina. Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on käyttää luonnonvaroja kestävästi, jolloin hukkaa tai jätettä syntyy hyvin vähän. Kiertotalous toimii tehokkaana keinona hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja materiaalien tuotannosta aiheutuvia päästöjä. Kiertotaloudella on suuri merkitys luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. 

Espoo on sitoutunut kymmeneen kiertotalouden tavoitteeseen

Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumus koostuu kymmenestä kiertotalouden tavoitteesta, joihin olemme sitoutuneet. 

  1. Selkeiden tavoitteiden ja strategian luominen kiertotalouden edistämiseksi
  2. Kiertotalouden näkyvyys ja tietoisuus kiertotaloudesta
  3. Sidosryhmien saaminen mukaan 
  4. Kiertotalouden liittäminen kaavoitukseen, infraan sekä muuhun kaupunkikehittämiseen
  5. Julkisten hankintojen kehittäminen
  6. Kiertotalouden taloudelliset kannusteet
  7. Paikallinen sääntely: kierrätys, korjaaminen ja uudelleenkäyttö
  8. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja vaikuttavuus
  9. Kiertotalouden vaikutusten seuraaminen
  10. Raportointi ICLEI:lle sitoumuksen tavoitteiden etenemisestä

Kiertotalouden tavoitteiden edistymisestä raportoidaan vuosittain

Raportoimme Circular Cities Declaration -tavoitteiden toteutumisesta Espoossa ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2021. Voit tutustua vuoden 2020-2021 raporttiin englanniksi sivun alaosasta.

 

Lisätietoa Circular Cities Declarationista englanniksi: https://circularcitiesdeclaration.eu/about/about-the-declaration(ulkoinen linkki)

Reetta Jänis

Kehittämispäällikkö040 551 9484

Mia Johansson

Projektipäällikkö040 553 0439