Espoon ilmastotavoitteet

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilinieutraalisuudella tarkoitetaan sitä, että kaupunki aiheuttaa vuodessa vain sen verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan. Ilmastovahti-palvelun avulla voit seurata, miten kaupunki edistyy ilmastotoimiensa toteutuksessa.

Hiilineutraaliustavoite on Espoossa määritelty 80 prosentin päästövähennykseksi vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävä 20 prosentin osuus voidaan sitoa hiilinieluihin tai kompensoida muilla keinoilla. Hiilinieluilla tarkoitetaan kasvavaa hiilivarastoa, kuten kasvavaa metsää. Kompensoinnilla viitataan kaupunkiorganisaation oman toiminnan ulkopuolelta hankittaviin päästövähennysyksiköihin, joilla hyvitetään jäljelle jääneet kasvihuonekaasupäästöt.

Ilmastotyötä tukevia ohjelmia ja strategioita

Ilmastotyötä tukevia selvityksiä

Tutustu

Ilmastotekoja-näyttely esittelee toimia, jotka mahdollistavat hiilineutraalin elämän Espoossa, espoo.fi/ilmastotekoja.

Espoon ilmastovahti ‒ kootusti kaupungin ilmastotoimet, niiden edistyminen ja vaikutus, ilmastovahti.espoo.fi(ulkoinen linkki).