Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki. Kestävällä kehityksellä tarkoitamme muutosta, jonka tavoitteena on taata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät tai paremmat elämisen mahdollisuudet.

Kestävyys on tasapainoa asukkaiden hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välillä

Espoon tavoitteena on olla vastuullinen edelläkävijä. Kestävää tulevaisuutta luodaan yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa uusilla liikkumisen, energian ja rakentamisen ratkaisuilla, kestävää elämäntapaa tukevassa opetuksessa ja kasvatuksessa, hyvinvointia vahvistavissa kulttuurin, liikunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja ylläpitämällä viihtyisää lähiluontoa ja viheralueita.

Kestävän kehityksen kehittämiskokonaisuudet Espoossa

Espoon tavoitteena on olla taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kaupunki.

Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kaupunki.

Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki.

Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu

Ilmastotekoja-näyttely esittelee toimia, jotka mahdollistavat hiilineutraalin elämän Espoossa, espoo.fi/ilmastotekoja.

Espoon ilmastovahti ‒ kootusti kaupungin ilmastotoimet, niiden edistyminen ja vaikutus, ilmastovahti.espoo.fi(ulkoinen linkki).

Espoon ilmanlaatu

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessämme kuulet ensimmäisten joukossa Espoossa kehitetyistä kestävistä ratkaisuista, innovaatioista ja yhteistyöstä.

Tilaa kestävän kehityksen uutiskirje tästä(ulkoinen linkki).

Projektit ja yhteystiedot

Kestävä Espoo -ohjelma on yksi neljästä Espoon valtuuston perustamasta kehitysohjelmasta. Ohjelmien avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä Espoo-tarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kuluva valtuustokausi 2021–2025 on Kestävä Espoo -ohjelman kolmas.

Kestävä Espoo -ohjelman kehittämistä, kokeiluja ja yhteistyötä tehdään pääasiassa ulkoisen rahoituksen mahdollistamissa projekteissa. Niiden kautta etsitään espoolaisten arkea helpottavia ratkaisuja. Tavoitteena on löytää paikallisia ratkaisuja, joilla ratkaistaan globaaleja haasteita.

Kestävän kehityksen osaamiskeskus vastaa kestävän kehityksen ja ilmastotyön kaupunkitasoisesta edistämisestä ja ohjauksesta. Yhteistyössä etsitään ratkaisuja mm. vähähiiliseen liikkumiseen, puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen ja älykaupungin tulevaisuuden haasteisiin.