Syksyisessä kuvassa vaaleankeltaiset kaksikerroksiset talot reunustavat nurmipintaista pihaa. Pihalla on puustoa ja hiekkapintaiset kulkuväylät. Talojen välissä on yksikerroksinen tummaa puuta oleva apurakennus.
Valokuva nykyisten asuintalojen pihasta.Kuva: Espoon kaupunki

Metsätontun asemakaavoitus Tapiolassa

AsemakaavoitusTapiola

Urheilupuiston metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan asuinkerrostalokorttelin tilalle suunnitellaan uutta asumista. Aloite asemakaavan muutokseen on tullut korttelin nykyisiltä asunto-osakeyhtiöiltä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.6.2021 kaavan tavoitteista ennen suunnittelun aloittamista.  Lähtökohtana on purkaa nykyiset 1970-luvun rakennukset ja rakentaa tilalle kaupunkimainen kerrostalokortteli. Rakentamisen mittakaava sovitetaan sekä Koivu-Mankkaan tien varren tiiviiseen katumiljööseen että Tontunmäen pientaloalueeseen. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota osallisten väliseen vuorovaikutukseen sekä alueen energia- ja hulevesiratkaisuihin. Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee nähtäville keväällä 2023.

Kaavan nimi

Metsätonttu

Aluenumero

210808

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Toni Saastamoinen

arkkitehti, asemakaavoitus040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Marno Hanttu

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 2749Tekniikantie 15, Otaniemi

Jenny Asanti

maisema-arkkitehti040 636 5495Tekniikantie 15, Otaniemi