Asukkaat vaikuttivat Metsätontun kaavaan kaavakävelyllä

17.6.2022 8.36Päivitetty: 17.6.2022 9.14
Metsätontun pihapiiriä: rakennuksia ja puita.
Metsätontun pihapiiriä.Kuva: Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti Metsätontun kaavakävelyn maaliskuussa 2022 ennen varsinaisen kaavaehdotuksen laatimista ja nähtävilläoloa. Kävelyn tarkoituksena oli esitellä alustavia suunnitelmia ja kuulla asukkaiden näkemyksiä niistä tarkentavia suunnitelmia varten. Tässä verkkouutisessa on muutamia nostoja asukkaiden palautteista ja niiden vaikutuksista kaavaan. Lue kooste kokonaisuudessaan kaavan verkkosivuilta.

Kaupunkikuvaan asukkaat toivoivat laadukkuutta ja ilmeikkyyttä

Kaupungin tavoitteena on ohjata toteutus laadukkaaksi ja alueelle sopivaksi siten, että rakennuksiin tulee myös ihmisen mittakaavaan luontevaa pienipiirteisyyttä. Rakennusten ilmettä kevennetään rakennusten massoittelulla, julkisivuja porrastamalla ja kaupunkikuvaan sopivilla materiaaleilla.

Rakentamisen määrää pidettiin liian suurena

Useissa palautteissa käsiteltiin liian voimakasta rakentamista. Asukkaat kokivat myös, että liian massiivinen rakentaminen ei sovi pientaloalueen läheisyyteen. Kaupungin linjaus on kuitenkin, että aiempaa tiiviimpi rakentaminen on alueelle perusteltua kestävän yhdyskuntarakenteen ja kaupunkikuvan näkökulmista. Se toteuttaa siten Espoon kaupungin tavoitteita alueiden kehitykselle.

Asukkaiden kommenteissa käsiteltiin myös taloudellisen edun tavoittelua liian suuren rakentamisen avulla. Kaupungin tehtävänä ei ole ajaa suunnittelussa kenenkään taloudellista etua, vaan mahdollistaa viihtyisän ja kestävän kaupungin kehittyminen. Myöskään tehtävät maankäyttösopimukset tai maanomistajien ja kiinteistökehittäjän välille tehdyt esisopimukset eivät vaikuta kaavan suunnitteluun.

Asukkaat kokivat, että vehreyttä suunnitelmissa on liian vähän

Puustoa ja muuta kasvillisuutta toivottiin säilytettävän enemmän. Erityisesti piha-alueen olemassa olevan puuston menettäminen herätti kysymyksiä. Rakentaminen koettelee säilytettäviä puita monin tavoin: puut saattavat kärsiä tai kuolla vesi- tai kasvuolojen muuttuessa tai ne saattavat ruhjoutua ahtailla työmailla, vaikka puita pyrittäisiin säilyttämään ja suojaamaan. Muutamia hienoimmista puista on pyritty säilyttämään suunnittelussa ja niille on varattu tilaa siten, että säilymiselle olisi paremmat edellytykset. Pihoista suunnitellaan myös alueelle sopivat ja vehreät.

Asukkaiden näkemysten vaikuttavuudesta voit lukea tarkemmin verkkosivulla olevasta koosteesta. Kiitos kaikille kommentoijille; palautteenne on ensiarvoisen tärkeää kaavan suunnittelussa!

Tutustu Metsätontun materiaaleihin ja kaavan aineistoihin

Metsätontun kaikki aineistot löytyvät verkkosivulta.

Kaavaehdotus tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn jälkeen asukkaiden kommentoitavaksi arviolta syksyllä 2022.

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavan verkkosivuilla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa. Jos haluat sähköpostiisi tiedon, kun kaava etenee, voit tilata säännöllisesti ilmestyvän Vaikuta nyt -uutiskirjeemme.

  • Kaupunkikehitys
  • Kaavoitus
Tapiola