På den höstiga bilden kantar ljusgula tvåvåningshus en gård täckt av gräs. På gården finns trädbestånd och gångvägar av sand. Mellan husen finns en ekonomibyggnad av mörkt trä i ett plan.
Ett fotografi av de nuvarande bostadshusens gård.Bild: Esbo stad

Detaljplanering av Skogstomten i Hagalund

DetaljplaneringHagalund

Nya bostäder planeras att ersätta bostadshuskvarteret, som är beläget i Idrottsparkens metrostations omedelbara närhet. Initiativet till ändringen av detaljplanen kommer från kvarterets nuvarande bostadsaktiebolag. Programmet för deltagande och bedömning var framlagt 4.10–2.11.2021.

Plannamn

Skogstomten

Distrikt nummer

210808

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privatägd mark

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering +358 40 5208272Tekniikantie 15, Otaniemi

Marno Hanttu

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8772749Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt+358 40 6365495Teknikvägen 15, Otnäs