Palveluja, pientaloalueiden huomiointia, rakentamisen kiertotaloutta - asukkaiden toiveet näkyvät Metsätontun kaavan tavoitteissa

Julkaistu: 8.10.2021 11.59Päivitetty: 18.10.2021 12.04
Piha-alue, jossa on rakennuksia ja puita.
Kuva: Espoon kaupunki

Urheilupuiston metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan asuinkerrostalokorttelin tilalle suunnitellaan uutta asumista. Aloite asemakaavan muutokseen on tullut korttelin nykyisiltä asunto-osakeyhtiöiltä. Kun Metsätontun kaava tuli vireille, alueen kehittämiselle asetetaan tavoitteet, jotka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy. Pyysimme alueen asukkaat mukaan pohtimaan tavoitteita.

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti asukastyöpajan maaliskuussa 2021. Pohdimme kaavan tavoitteita yhdessä osallistujien kanssa, joita oli monipuolinen joukko: asukkaita, yrittäjiä, Espoon kaupungin asiantuntijoita sekä hankkeen edustajia, suunnittelijoita ja yhteistyökumppaneita. 

Keskustelimme pienryhmissä alueen viherympäristöstä, liikkumisesta, energiataloudesta, kaupunkikuvasta ja palveluista. Lähdimme liikkeelle siitä, mikä alueella on hyvää ja tärkeää sekä mitä kehitettävää alueella on. Yhtenä näkökulmana oli, miten alue voitaisiin toteuttaa ilmastoviisaasti. 

Asukkaat toivovat alueen identiteetin ja omaleimaisuuden näkyvän tulevissa suunnitelmissa

Työpajan jälkeen kaavan suunnittelijat muotoilivat tavoitteet kuudelle osa-alueelle: kaupunkikuva ja mitoitus, luonto ja ympäristö, ilmastoviisaus, liikenne ja pysäköinti ja uuden asumisen ja työnteon konseptit. Lautakunta hyväksyi tavoitteet kesäkuussa 2021. 

Asukastyöpajan osallistujat toivoivat kivijalka- ja lähipalveluita. Asukkaat haluavat varmistaa, että lähialueella on riittävästi kouluja ja päiväkoteja. Kaavan tavoitteeksi kirjattiinkin kaupallisen selvityksen laatiminen. Koulujen ja päiväkotien riittävyyttä arvioidaan kaavaprosessin aikana.

Osallistujat esittivät, että rakentaminen alueella voisi olla samaa kokoluokkaa kuin läheisessä Jousenpuistossa, mutta madaltua kohti pientaloaluetta. Tontunmäen vahvuus on alueen omaleimaisuus ja identiteetti, joita voitaisiin tuoda esille rakennuksissa esimerkiksi taiteen tai julkisivujen avulla. Pysäköintitalon ulkonäköön on kiinnitettävä huomiota. Tavoitteisiin on kirjattu, että korkeampi rakentaminen sijoitetaan Koivu-Mankkaan tien läheisyyteen ja Tontunmäen puolelle tulee matalampia rakennuksia. Jousenpuiston ja Tontunmäen mittakaavat huomioidaan suunnittelussa. Alue toteutetaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti. 

Kaava-alueelta puretaan nykyiset pienkerrostalot. Asukastyöpajan osallistujat toivoivat, että rakennusmateriaalit hyödynnetään. Kaavan tavoitteisiin on kirjattu, että purkumateriaalien uusiokäyttöä tutkitaan. Materiaaleja voi olla mahdollista hyödyntää esimerkiksi infrarakentamisessa.

Asukkaiden näkemykset näkyvät hyvin tavoitteissa

Asukastyöpajassa esitetyt näkemykset ovat sisältyneet kaavan tavoitteisiin kokonaisuutena hyvin. Pieni osa tavoitekeskusteluissa esille tulleista toiveista oli sellaisia, joihin kaavoituksella ei voida vaikuttaa. Joitakin asukkaiden nostamia näkemyksiä huomioidaan alueen suunnittelussa myöhemmin, vaikka niitä ei kirjattu kaavan tavoitteisiin. Esimerkiksi suuria puita pyritään suunnittelussa säilyttämään, ja siitä voidaan tarvittaessa määrätä asemakaavassa. 

Tutustu asukkaiden näkemyksiin ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiin tavoitteisiin kaavan verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

Metsätontun kaava on edennyt valmisteluvaiheeseen 

​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 4.10.–2.11.2021 (MRA 30 §) kohdassa valmisteluvaihe. Käynnissä on kokeilu, jolloin voit myös verkossa lähettää mielipiteen tämän webropol-lomakkeen avulla(ulkoinen linkki).

Pidimme asukastyöpajan 14.10.2021. Tilaisuuden materiaaleihin voit tutustua kaavan verkkosivuilla(ulkoinen linkki).  Metsätontun kaavoitus on vielä alkuvaiheessa, joten kaikki asukkaiden tiedot ja näkemykset ovat kaavan valmistelijoille arvokkaita. Kaupunkisuunnittelukeskus toivoo asukkaiden osallistuvan suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaavan valmistelua. Tutustu tarkemmin vaikuttamisen paikkoihin kaavoituksessa(ulkoinen linkki).

Lisätietoja löydät kaavan verkkosivuilta(ulkoinen linkki).

 

  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys
Tapiola