Kaupunginarkisto

Kaupunginarkisto säilyttää kaupungin toiminnassa syntyneitä asiakirjoja. Kaupunginarkistossa säilytetään myös sinne luovutettuja espoolaisten yhteisöjen ja yksityisten arkistoja.

Kaupunginarkiston kysytyimpiä asiakirjoja ovat kopiot koulutodistuksista, rakennuspiirustukset,  sekä vanhemmat toimielinten päätökset. 

Kaupunginarkistosta löytyvät Espoon kaupunginvaltuuston ja –hallituksen ja muiden kaupungin toimielinten pöytäkirjat. Kunnallisten päätöksentekoelimien kuten kuntakokouksen asiakirjat ovat saatavissa vuodesta 1867 alkaen. Kaupunginarkiston vanhin asiakirja on Träskändan kartanon arkistoon kuuluva lainhuudatus vuodelta 1756.

Kaupunginarkistossa säilytettäviä yksityisarkistoja ovat esimerkiksi espoolaisten  yhdistysten ja tienhoitokuntien arkistot. Asiakirja-aineistoa on kaupunginarkistossa kaikkiaan noin seitsemän hyllykilometriä.

Voit tutustua kaupunginarkiston aineistoon Espoon arkistonhallintajärjestelmässä YKSA:ssa(ulkoinen linkki). Arkistonhallintajärjestelmässä on nähtävissä kaupunginarkistossa säilytettävien aineistojen viitetiedot ja osittain myös itse aineistoa.