Rakennusvalvontakeskus arkistoi rakennuslupaan liittyviä asiakirjoja. Lupa-asiakirjat on saatavilla sähköisessä muodossa. Rakennusvalvontakeskus on arkistoinut seuraavia asiakirjakokonaisuuksia: - Rakennusten pääpiirustukset eli arkkitehtipiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset) - Muut rakennuslupa-asiakirjat, esim. lupahakemukset ja -päätökset, sekä rakennustyön valvonnassa laaditut katselmuspöytäkirjat - Rakennustöiden yhteydessä rakennusvalvontaan toimitetut rakenne- ja erityissuunnitelmat, kuten LVI-piirustukset (pl. sähköpiirustukset) - Espoon veden vastaanottamat vesi- ja viemäripiirustukset vuosilta 1952-2003

Yhteystiedot ja palvelut