Metsätontun kaavakävelyllä kiinnostivat rakennusten korkeudet, julkisivut ja väritys sekä olemassa olevan puuston säilyminen

12.4.2022 7.03Päivitetty: 22.4.2022 11.20
Kuvassa kaava-alueen kaavoittaja.
Kuva: Kaupunkisuunnittelukeskus, viestintä

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti Metsätontun kaavakävelyn 28.3.2022 ennen varsinaisen kaavaehdotuksen laatimista ja nähtävilläoloa. Kävelyn tarkoituksena oli esitellä alustavia suunnitelmia ja kuulla asukkaiden näkemyksiä niistä. Kävely kiinnosti yli 30 henkilöä. Osallistujat keskustelivat alustavista suunnitelmista Metsätontun asemakaava-alueen suunnittelijoiden, hankekehittäjä Kulmakivi Oy:n edustajien ja hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mitkä asiat alustavissa suunnitelmissa kiinnostivat eniten asukkaita?

Osallistujat pitivät korkeiden rakennusten keskittämistä korttelin keskelle hyvänä. Toisaalta rakentaminen nähtiin liian korkeana pientaloalueen viereen, korkeampi rakentaminen sopisi Koivu-Mankkaa tien varteen. Rakennusten pitkiin sivuihin asukkaat toivoivat katkoja. Väreistä keskusteltiin vilkkaasti. Osallistujat toivoivat yksiöiden ja kaksioiden lisäksi myös suurempia asuntoja ja sopivia asuntoja myös senioreille.

Pysäköintitalon toiminnot ja palvelut, liikkumisen eri muodot ja autoilun vähentäminen puhututtivat. Toisaalta osassa pienryhmiä oltiin huolissaan pysäköintipaikkojen riittävyydestä. Pysäköintitalon julkisivuista osallistujat toivoivat tyylikästä. Julkisivuissa voisi olla myös kasvillisuutta.

Purouoman ja korttelin puuston säilymistä toivottiin. Puistoa ja sinne suunniteltua yhteyttä pidettiin hyvänä. Osallistujat toivoivat lumen kasaukselle suunniteltavan paikkoja. Suunnitelmissa toivottiin huomioitavan alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Millainen tunnelma tilaisuudessa oli?

Tilaisuudessa oli rento ja keskusteleva tunnelma. Osallistujat kokivat hyväksi, että ennen kaavaehdotuksen laatimista oli mahdollisuus kommentoida alustavia suunnitelmia paikan päällä. Asukkailta saimmekin suunnitelmista paljon kommentteja, jotka huomioidaan kaavaehdotuksen valmistelussa.

Mitä muuta kiinnostavaa tai yllättävää keskustelussa nousi esille?

Kävelyllä osallistujat esittivät toiveen, että lapset ja nuoret voisivat osallistua myös alueen visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Samoin asukkaat toivoivat, että paikallista taidetta tuotaisiin osaksi korttelia. Osallistujat tiedustelivat myös etätöiden huomioimisesta suunnitelmissa. Lisäksi asukkaat toivoivat paikkoja koirien ulkoilutusta ja oleskelua varten.  

Tuliko asukkailta jotain muita terveisiä kaupungille?

Asukkaat kiittivät kaupunkia Haltiatontunpuistosta. He pitävät siitä paljon. Osallistujat toivoivat, että Metsätontun purku- ja työmaavaiheen sujuvuuteen kiinnitetään huomiota. Rakentamisvaiheen melun ja pölyn vähentämistä toivottiin ennakkosuunnittelun avulla.

Mitä Metsätontun kaavahankkeesta olisi tärkeä ymmärtää?

Metsätontun kaava-alue suunnitellaan vehreäksi, ilmastoviisaaksi ja yhteisölliseksi kortteliksi, joka täydentää naapurustoaan. Hyvien liikenneyhteyksien vuoksi kaava-alue on tarkoitus rakentaa aiempaa tiiviimpänä alueena.

Kuinka kaava-alue liittyy Tontunmäen yleisempään kehitykseen?

Tontunmäki säilyy tulevaisuudessakin pientalovaltaisena alueena. Kuitenkin hyvien kulkuyhteyksien äärellä olevia alueita suunnitellaan tiiviimmiksi. Uusi rakentaminen sovitetaan pientaloalueisiin ja viereisiin puistoihin.

Tutustu Metsätontun materiaaleihin ja kaavan aineistoihin

Metsätontun aloitus- ja valmisteluvaiheen materiaalit löytyvät verkkosivulta. Metsätontun kaavahankkeesta on jo pidetty aiemmin kaksi Teams-alustalla järjestettyä työpajaa, joiden aineistot ovat verkkosivuilla. 

Metsätontun alustavia suunnitelmia voi kommentoida verkkosivulla 24.4.2022 asti. Kaavakävelyn ja valmisteluvaiheen palautteen pohjalta kaupunkisuunnittelukeskus laatii kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn jälkeen asukkaiden kommentoitavaksi.

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulta ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa(ulkoinen linkki). Jos haluat sähköpostiisi tiedon, kun kaava etenee, voit tilata säännöllisesti ilmestyvän Vaikuta nyt -uutiskirjeemme

  • Kaavoitus
Tapiola