Sökö får ett nytt utseende när metrotrafiken kör igång

12.10.2022 7.45Uppdaterad: 28.10.2022 6.32

Byggandet i trakten av de nya metrostationerna i Esbo fortsätter ännu efter att metron börjar köra till Stensvik enligt nuvarande uppskattning senast i början av 2023. Västmetron får fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I den här artikelserien presenterar vi omgivningen kring de nya stationerna.

Sökö metrostation har två ingångar. Metrostationen är påverkad av det omgivande byggnadsbeståndet i modernistisk 1960-talsstil.

I Sökö har man under de senaste åren utfört stora ombyggnader av gator och man kan till och med säga att Övre Sökö fått en ansiktslyftning inför metrotrafikens ankomst till området. Omgivningen kring Sökötorget har utvecklats, men på ett sådant sätt att 1960-talets modernism och betongbyggande bevaras. Under ombyggnaden byttes torgets ytbeläggning och plattor ut. Utebassängen på Sökötorget, som varit ur bruk i flera år, har renoverats och den kommer att få vatten sommaren 2023. Vintertid får bassängen belysning och på dess botten projiceras gamla fotografier från Sökö.

Ombyggnaden av gatorna pågår ännu, men blir färdig i november 2022. Under projektet förnyas bland annat Övergårdsvägen, Sökövägen och Sököstråket. Både körbanorna och gång- och cykelbanorna förnyas. Korsningen mellan Sökövägen och Övergårdsvägen får en cirkulationsplats. Sököbron, som går över Övergårdsvägen, saneras.

Sökövägens vägport för gång- och cykeltrafik mellan Sökö bollplan och Sököparken förnyas. Den låga, trånga och dunkla vägporten blir högre, vidare och ljusare. Vägportens ramper pryds med konst av barn. 

Förutom gatorna saneras också vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmenät och kabelsträckningar. Staden planterar dessutom träd och buskar i området och förnyar belysningen.

Utebassängen i Sökö har renoverats och den får vatten inför sommaren 2023. Vintertid får bassängen belysning och på dess botten projiceras gamla fotografier från Sökö.

Hem för upp till 2 000 nya invånare

Sökö har omkring 8 000 invånare. Metron torde sätta fart på kompletterande byggande och ersättande nybyggande i området. I och med det kompletterande byggandet och nybyggandet i området förväntas invånarantalet i Sökö öka med ungefär 2 000 personer.

I den omedelbara närheten av Sökö metrostation, längs med Övergårdsvägen, planeras nya bostadsbyggnader. Detta kräver en detaljplaneändring. De fyra existerande flervåningshusen ska dessutom höjas med två våningar. På den nuvarande parkeringsplatsen, som ligger på marknivå, planeras en parkeringsanläggning. Om detaljplanen förverkligas innebär den hem för 400–500 personer.

Ner till metrostationen med hiss från Sökötorget

Sökö metrostation finns under Sökötorget. Stationen kommer att ha två ingångar, vid Sökötorget och vid Övergårdsvägen. Från Sökötorgets ingång kommer resenärerna till metrostationen med hiss. Vid Övergårdsvägens ingång finns förutom hiss också rulltrappa.

Konstverket på Sökö metrostation är Taneli Rautiainens Sfäärit (Sfärerna). Konstverket består av fyra element på metrostationens olika nivåer, och visar stjärnbilder, stjärnfall och molntäcke. Läs mer om konsten på metrostationerna(extern länk)

Sökö får ungefär 30 tillfälliga bilplatser för infartsparkering. Antalet cykelplatser kommer att vara stort, omkring 350.

Läs de andra artiklar av serien:

Finno växer till ett urbant och havsnära område intill metron

Metron hämtar en bit stad till Kaitans

Metron gör Esboviken till en knutpunkt för kollektivtrafiken

Metron för med sig nya invånare, arbetsplatser, tjänster och läroanstalter till Stensvik – i Stenbruket skapas ett unikt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi

  • Stadsutveckling
Esboviken