Metron för med sig nya invånare, arbetsplatser, tjänster och läroanstalter till Stensvik – i Stenbruket skapas ett unikt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi

26.10.2022 7.43Uppdaterad: 28.10.2022 6.46

Byggandet i trakten av de nya metrostationerna i Esbo fortsätter ännu efter att metron börjar köra till Stensvik den 3 december 2022. Västmetron får fem nya metrostationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I den här artikelserien presenterar vi omgivningen kring de nya stationerna.

När metrotrafiken kör ingång får resenärerna använda ingången vid Stensvikstorget, dit man kommer från Sjuhavsleden. Den andra ingången placeras i det nya affärscentret.Bild: Esbo stad

Metrons nya västra slutstation Stensvik är inför stora förändringar. I och med metron väntas tusentals nya invånare till området samt nya arbetsplatser, ett affärscentrum inklusive tjänster och ett innovationscentrum för cirkulär ekonomi. Två läroanstalter kommer att flytta till Stensvik: utbildningssamkommunen Omnia och yrkeshögskolan Laurea.

I närheten av Stensviks metrostation planeras bostadshus på 4–8 våningar och ett tornhus på 22 våningar, även det med bostäder.

Stensvik växer i hisnande takt. Det förväntas att Stensvik år 2050 ska ha hela 25 000 invånare, mot nuvarande 8 000.

Affärscentret som byggs intill Ångbåtsvägen förbättrar tjänsterna i området. I Stensvik byggs också en hybridarena på 15 000 kvadratmeter. Byggandet av arenan för idrott, kultur och evenemang inleds 2023 och den ska öppna våren 2024.

I affärscentret placeras också en av metrons ingångar. Den tas i bruk efter att affärscentret är färdigt. Yrkeshögskolan Laurea flyttar också in i affärscentret. Byggandet av metrocentrumets gator, parker och öppna platser pågår.

Länsimetro Oy låter bygga en anläggning för infartsparkering i Stensvik. Den ska bli färdig våren 2023. Parkeringsanläggningen har omkring 650 bilplatser för infartsparkering, laddstationer för elbilar och 50 cykelplatser. Parkeringsanläggningen ligger bredvid metrostationens västra ingång, som tas i bruk senare.

När metrotrafiken kör ingång får resenärerna använda ingången vid Stensvikstorget, dit man kommer från Sjuhavsleden.

På Stenviks metrostation dras blickarna till skulptören Kalle Mustonens verk Kulkijat (Löparna). Två figurer som skulpterats i trä hälsar på resenärerna mitt på perrongen. Läs mer om konsten på metrostationerna(extern länk)

Länsimetro Oy låter bygga en anläggning för infartsparkering i Stensvik. Den ska bli färdig våren 2023.Bild: Esbo stad

Stenbruket blir ett nytt innovationscentrum för cirkulär ekonomi

I framtiden blir Stenbruket, som ligger norr om Västerleden, en central del av Stensvik. Området ligger i närheten av metrons västra slutstation. Det gamla industriområdet omvandlas till ett livligt centrum för arbetsplatser, studier och bostäder.

Under Västerleden, från Stenbruket till Stensvik, byggs två vägportar, en för fordon samt gång- och cykeltrafik, den andra endast för gång- och cykeltrafik.

I Stenbruket byggs ett viktigt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi, Cleantech Garden, som samlar aktörer inom vetenskap och forskning, Omnias nya campus och föregångsföretag inom branschen. I Stenbruket verkar redan det största forskningsinstitutet för bioekonomi och cirkulär ekonomi i Norden, VTT:s forskningsmiljö Bioruukki.

Förutom arbets- och studieplatser planeras också ett större antal bostäder i Stenbruket. Invånarantalet i området förväntas öka till 9 000 personer före år 2040.

Läs de andra artiklar av serien:

Finno växer till ett urbant och havsnära område intill metron

Metron hämtar en bit stad till Kaitans

Sökö får ett nytt utseende när metrotrafiken kör igång

Metron gör Esboviken till en knutpunkt för kollektivtrafiken

  • Stadsutveckling
Esboviken