Metron gör Esboviken till en knutpunkt för kollektivtrafiken

19.10.2022 6.17Uppdaterad: 28.10.2022 6.38

Byggandet kring de nya metrostationerna i Esbo fortsätter ännu efter metron öppnas för trafik till Stensvik 3.12. Västmetron får fem nya metrostationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I den här artikelserien presenterar vi omgivningen kring de nya stationerna.

Ingångarna till Esbovikens metrostation ligger i köpcentret Lippulaiva.Bild: Länsimetro, M. Partanen

Metron för med sig en allt tätare stadsstruktur i Esboviken. I området har det inletts och kommer under de kommande åren att inledas flera nya byggprojekt för flervåningshus.

Alldeles intill köpcentret Lippulaiva byggs åtta flervåningshus med sammanlagt 450–500 bostäder. De blir färdiga stegvis mellan 2022 och 2024.

Rivningen av köpcentret Pikkulaiva slutfördes i september. Det har planerats bostäder för ungefär 2 000 invånare i området. Byggarbetena ska inledas våren 2023. Kvarterets högsta byggnader har hela 20 våningar.

Pikkulaiva byggdes som ett tillfälligt köpcentrum, som betjänade invånarna medan nya Lippulaiva byggdes. Pikkulaiva byggdes från början för att återanvändas och byggnaden ska nu fortsätta sin färd från Esboviken och återanvändas på annat håll.

Metron för med sig en allt tätare stadsstruktur i Esboviken.Bild: Espoon kaupunki

Till metrostationen kommer man genom köpcentret

Båda ingångarna till metrostationen ligger inne i köpcentret Lippulaiva, som öppnade i mars. I samband med stationen finns också Esbovikens bussterminal, som betjänar matartrafiken till metron från Esbovikens storområde. Det innebär att centret blir en knutpunkt för trafiken i hela Stor-Esboviken.

När metrotrafiken inleds finns 250 bilplatser och 760 cykelplatser för infartsparkering.

Det nya köpcentret Lippulaiva, som fastighetsbolaget Citycon låtit bygga, är dubbelt så stort som sin föregångare, som revs 2017. I köpcentret finns ett omfattande urval av butiker och till exempel rådgivningspunkten Esbo-info och Lippulaivabiblioteket.

Esbovikens nya distriktsbibliotek har planerats tillsammans med invånarna och där finns också lokaler för hobbyer och arbete. Biblioteket får en personlig karaktär av återanvända möbler, som till exempel kommer från en nattklubb i Esboviken och Sökö bibliotek. Inredningen är planerad enligt principerna för hållbar utveckling

Samtidigt med Lippulaiva byggdes Esbovikstorget och Knoptorget, som är nya öppna gatuplatser som används av fotgängare och cyklister. 

På perrongen på Esbovikens metrostation möts resenärerna av Hans Rosenströms ljus- och ljudkonstverk Varjot veden pinnalla (Skuggor på ytan). I verket projiceras ljus i stationens mörkblå tak, samtidigt som en meditativ ljudmiljö hörs från högtalare med ojämna mellanrum. Läs mer om konsten på metrostationerna(extern länk)

Läs de andra artiklar av serien:

Finno växer till ett urbant och havsnära område intill metron

Metron hämtar en bit stad till Kaitans

Sökö får ett nytt utseende när metrotrafiken kör igång

Metron för med sig nya invånare, arbetsplatser, tjänster och läroanstalter till Stensvik – i Stenbruket skapas ett unikt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi

  • Stadsutveckling
Esboviken