Metron hämtar en bit stad till Kaitans

5.10.2022 7.53Uppdaterad: 28.10.2022 6.24

Byggandet i trakten av de nya metrostationerna i Esbo fortsätter ännu efter att metron börjar köra till Stensvik enligt nuvarande uppskattning senast i början av 2023. Västmetron får fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I den här artikelserien presenterar vi omgivningen kring de nya stationerna.

Då metrotrafiken kör igång har Kaitans station bara en ingång. Ingången ligger vid Kaitansvägen. Bild: Esbo stad

Kaitans är i synnerhet känt som ett småhusområde, men metron medför också lite urbanare bebyggelse. I Ivisnäs centrum, alldeles intill metrostationen, planeras flervåningshus med bostäder på de övre våningarna och affärslokaler på bottenvåningen.

Enligt planerna ska byggnaderna ha åtta och tolv våningar och rymma ungefär tusen invånare. Detaljplanen Kaitans metrocentrum, som möjliggör flervåningshusen, har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol. Byggandet kan inledas först efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

När metrotrafiken inleds har Kaitans station en ingång. Den ligger invid Kaitansvägen, lämpligt för att betjäna Ivisnäs centrum. Dessutom har man byggt en ingång vid Ivisnäsberget. Den tas i bruk i ett senare skede när bostadsbyggandet framskrider.

Metrons perrong kantas av Antti Tanttus verk Juurtuminen (Slå rot). Läs mer om konsten på metrostationerna(extern länk)

Metrons perrong kantas av Antti Tanttus verk Juurtuminen (Slå rot). Bild: Esbo stad

Intill Kaitansvägen byggs också en parkeringsanläggning. Fram tills att anläggningen blir färdig kan de som behöver infartsparkering använda den parkeringsplats med 50 bilplatser som Länsimetro Oy låtit bygga. Den ligger i hörnet av Ivisnäsvägen och Kaitansvägen. Dessutom finns det 200 cykelplatser vid stationen.

Det gamla köpcentret på andra sidan Ivisnäsvägen fortsätter tills vidare som hittills. Köpcentret hör inte till detaljplaneområdet Kaitans metrocentrum.

Hannusstranden blir ett naturnära område med flervåningshus och tjänster

I Hannusstranden, norr om Kaitansvägen, byggs ett naturnära område med flervåningshus, intill goda förbindelser.

I Hannusstranden byggs flervåningshus med bostäder på de övre våningarna och affärslokaler på bottenvåningen. Ändringen av detaljplanen vid gatan Hannusstranden möjliggör att småhusområdet i metrostationens omedelbara närhet ändras till ett urbant område för flervåningshus. I Hannusstranden möjliggörs också placering av en dagligvaruaffär på cirka 600 kvadratmeter.

Esbo stadsfullmäktige godkände detaljplanen Hannusstranden i juni 2022, men detaljplanen har överklagats, vilket innebär att det är oklart när byggarbetena kan börja.

Det är lätt att komma ut i naturen i Kaitans, eftersom områden som är i naturtillstånd, havet och Strandpromenaden i Esbo ligger nära intill.

Läs de andra artiklar av serien:

Finno växer till ett urbant och havsnära område intill metron

Sökö får ett nytt utseende när metrotrafiken kör igång

Metron gör Esboviken till en knutpunkt för kollektivtrafiken

Metron för med sig nya invånare, arbetsplatser, tjänster och läroanstalter till Stensvik – i Stenbruket skapas ett unikt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi

  • Stadsutveckling
Esboviken