I Esboviken stiger metroresenärerna rakt upp i köpcentret

30.9.2021 6.25Uppdaterad: 7.10.2021 11.44

Förlängningen av Västmetron från Mattby till Stensvik blir klar under 2023. I och med förlängningen får Esbo fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I denna artikelserie presenterar vi stationsomgivningarna i tur och ordning.

Metrostation i Esboviken har både ingångar från det nya köpcentret Lippulaiva.

Esbovikens metrostation ligger i samband med det nya köpcentret Lippulaiva. I båda ändorna av plattformen finns hissar och rulltrappor direkt upp till Lippulaiva. Båda ingångarna tas i bruk genast när metron börjar köra till Stensvik. 

Mer information om Esboviken metrostation(extern länk).

Köpcentret Lippulaiva, som byggs på uppdrag av Citycon, ska enligt planerna öppna våren 2022. Den är två gånger större än gamla Lippulaiva, som revs 2017. Det nya köpcentret kommer att ha omkring hundra butiker och tjänster, bland annat Esbovikens nya distriktsbibliotek.  Esbovikens storområde får ett starkt kommersiellt centrum vid en trafikknutpunkt. 

En underjordisk metrodepå håller på att bli färdig i Mossberget i stadsdelen Bastvik. I den förvaras och underhålls metrotågen. 

Stämningen på metrostationen har fått inspiration av färgerna, ljuset och materialen i Esbovikens simhall.

Stämningen på stationen för tankarna till simhallen 

Stämningen på metrostationen har fått inspiration av färgerna, ljuset och materialen i Esbovikens simhall. På plattformen kan man nästan känna sig som om man är på bottnen av en jättelik tävlingsbassäng, tack vare krusande speglingar från kromytorna i väggar och tak. 

Konstverket på Esbovikens station är ljus- och ljudkonstverket Skuggor vid vattenytan av Hans Rosenström.  Mer information om stationskonst(extern länk).

När metrotrafiken inleds kommer det att finnas över 760 cykelplatser och 250 bilplatser för infartsparkering.   

I samband med stationen finns också Esbovikens bussterminal som betjänar matartrafiken till metron i Esbovikens storområde. 

Bostäder för 200 där köpcentret Pikkulaiva finns idag 

I Esboviken har det inletts och kommer också under de kommande åren att inledas flera nya byggprojekt för flervåningshus. 

Alldeles intill Lippulaiva byggs åtta flervåningshus för bostäder, som kommer att omfatta 450–500 bostäder. De torde bli färdiga stegvis mellan 2022 och 2024. 

Det tillfälliga köpcentret Pikkulaiva rivs efter att Lippulaiva blir färdigt 2022 och på dess plats byggs bostadshus. Kvarteret kommer att ha bostäder för ungefär 2 000 invånare. De högsta byggnaderna i kvarteret kommer att ha 20 våningar. 

I enlighet med utvecklingsplanen för området byggs det nya arbetsplatser i Esboviken på båda sidor om Västerleden. 

Nya öppna platser och leder i närheten av stationen 

Esbovikstorget och Knoptorget är nya gatuplatser som används av gång- och cykeltrafiken och som kommer att byggas samtidigt med Lippulaiva. Från Esbovikstorget finns en gångförbindelse – Skepparstråket – till Esboviksgatan genom Lippulaivas fastighet. 

Esboviksstråket blir en gång- och cykelväg mellan Esbovikstorget och Knoptorget. 

Läs de andra artiklar av serien:

Finnos närhet till havet syns redan på metrostationen

Det småhusdominerade Kaitans får ett urbant metrocentrum

Metron förnyar Sökö, men 60-talsandan består

Stensvik blir tätare intill metrostationen – Stenbruket får nytt bostadsområde och unikt innovationscentrum för bioekonomi och cirkulär ekonomi

  • Stadsutveckling
Esboviken