Metron förnyar Sökö, men 60-talsandan består

23.9.2021 12.01Uppdaterad: 7.10.2021 11.31

Förlängningen av Västmetron från Mattby till Stensvik blir klar under 2023. I och med förlängningen får Esbo fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I denna artikelserie presenterar vi stationsomgivningarna i tur och ordning.

Metrostation i Sökö har ingångar från Sökötorget och Övergårdsvägen. I bilden Sökötorger ingång.Bild: Iiro Mikola, Optivision Oy

Sökö metrostation ligger under Sökötorget, i Sökö köpcentrums omedelbara närhet.  Stationen kommer att ha två ingångar. Via ingången från Övergårdsvägen kommer man till metroplattformen både med en diagonal hiss och med rulltrappor. Vid Sökötorgets ingång kommer det att finnas endast hissar, för att betjäna den vertikala förflyttningen på nästan 50 meter. 

Mer information om Sökö metrostation hittar du här(extern länk).

Sökö metrostation kännetecknas av det omgivande byggnadsbeståndet, som representerar 60-talets modernism. På stationen finns konstnären Taneli Rautiainens installation Sfäärit, som skapats av ljus och metallplattor. Verket består av fyra olika element som placeras i olika delar av metrostationen. Elementen föreställer en bergskärning, en molngardin, stjärnskott och stjärnbilder. 

Mer information om stationskonst finns här(extern länk).

När metrotrafiken inleds har Sökö metrostation 350 cykelplatser för infartsparkering. Dessa placeras på Övergårdsplatsen, Sökötorget och Sökövägen. Det finns 28 tillfälliga bilplatser för infartsparkering när metrotrafiken inleds. 

Kring tusen nya invånare 

Metrons ankomst i Sökö väntas påskynda kompletteringsbyggandet av området och även ersättande nybyggnad. Enligt uppskattningar kan invånarantalet i Sökö öka med cirka tusen i och med metron. 

Såväl privata aktörer som Esbo stad äger mark i närheten av Sökö metrostation. Områden som ägs av staden ligger också lite längre bort från metroingångarna, längs Övergårdsvägen och Nedergårdsvägen.  Hur kompletteringsbyggandet av Sökö framskrider beror på områdets markägare och hur planläggningen fortskrider. Sökös köpcentrum har flera ägare. 

Sökötorgets vattenbassäng renoveras 

Esbo stad utvecklar för närvarande omgivningen kring Sökötorget. Den 60-talstypiska betongarkitekturen bevaras dock. Ombyggnaden av gatorna i området inleddes sommaren 2021 och blir klar i november 2022, det vill säga innan metron börjar köra till Stensvik. Sököstråket iståndsätts mellan Övergårdsplatsen och Sökö bollplan och Sökötorget genomgår en ytrenovering. 

Sökötorgets utomhusbassäng, som varit ur bruk i cirka fem år, renoveras. Målet är att den ska vara i bruk sommaren 2023. Sommartid finns det vatten i bassängen och om vintrarna specialbelysning. På vintern reflekteras gamla fotografier från Sökö på bassängens botten. 

Sökövägens vägport för gång- och cykeltrafik mellan Sökö bollplan och Sököparken förnyas. Den nuvarande vägporten är låg, trång och mörk. Efter renoveringen är vägporten högre, öppnare och ljusare och väggarna får konst skapad av barn. Under renoveringen av vägporten styrs trafiken till en omväg. 

Den nuvarande Sököbron över Övergårdsvägen saneras. På Sökövägen byggs en ny stödmur, och på betongytan räfflas en bild av trädrötter. På Övergårdsplatsen byggs det nya stödmurar och nya trappor. Korsningen mellan Sökövägen och Övergårdsvägen förtydligas genom en cirkulationsplats. 

Läs de andra artiklar av serien:

Finnos närhet till havet syns redan på metrostationen

Det småhusdominerade Kaitans får ett urbant metrocentrum

I Esboviken stiger metroresenärerna rakt upp i köpcentret

Stensvik blir tätare intill metrostationen – Stenbruket får nytt bostadsområde och unikt innovationscentrum för bioekonomi och cirkulär ekonomi

  • Stadsutveckling
Esboviken