Det småhusdominerade Kaitans får ett urbant metrocentrum

22.9.2021 6.37Uppdaterad: 7.10.2021 11.22

Förlängningen av Västmetron från Mattby till Stensvik blir klar under 2023. I och med förlängningen får Esbo fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I denna artikelserie presenterar vi stationsomgivningarna i tur och ordning.

Metron för med sig kompletterande byggande som förtätar stadsstrukturen i Kaitans. Bild: Iiro Mikola, Optivision Oy

Kaitans består huvudsakligen av småhusområde, men i Ivisnäs finns också flervåningshus. Metron för med sig kompletterande byggande som förtätar stadsstrukturen i Kaitans. 

I närheten av ingången till metrostationen byggs ett kvartersområde för flervåningshus med hem för cirka tusen invånare. Mellan Kaitansvägen och Ivisnäsvägen planeras bostadshus med åtta våningar och några bostadshus med 12 våningar. På gatuplanet kommer det också att finnas affärslokaler. 

Tidtabellen för byggandet är emellertid inte klar, eftersom detaljplanen Kaitans metrocentrum har överklagat till Helsingfors förvaltningsdomstol. Byggandet kan inledas först när detaljplanen vunnit laga kraft. 

I detaljplaneområdet ska det byggas två parkeringshus som också kommer att ha platser för infartsparkering. Länsimetro Oy bygger 47 tillfälliga platser för infartsparkering som är i bruk när metrotrafiken startar. Dessutom bygger Länsimetro Oy sammanlagt 200 cykelplatser. Senare bygger Esbo stad fler cykelplatser. 

Området kommer också att ha kvar två grönskande parkremsor som samtidigt tryggar flygekorrens förbindelser. 

Församlingarna och Esbo stad äger huvudsakligen marken i metrocentrumets planområde. 

Det gamla köpcentret på andra sidan Ivisnäsvägen fortsätter tills vidare som hittills. Köpcentret hör inte till planområdet för Kaitans metrocentrum. 

Hannusstranden får bostäder och affärslokaler 

Också på Hannusstranden, på andra sidan om Kaitansvägen, byggs flervåningshus för boende. Ändringen av detaljplanen vid gatan Hannusstranden möjliggör att småhusområdet i metrostationens omedelbara närhet ändras till ett urbant område för flervåningshus.  

På gatuplanet kommer det att finnas affärslokaler. I området möjliggörs också placering av en dagligvaruaffär på cirka 600 kvadratmeter. 

Stationen för tankarna till en tallskog 

Huvudingången till Kaitans metrostation – och hittils också den enda ingången – placeras i närheten av Kaitansvägen. Det finns en reservering för en ingång till metrostationen på Ivisnäsberget, men den tas ännu inte i bruk. 

Inspirationen till det arkitektoniska temat för Kaitans station, ”grönskande kvartersgårdar”, kommer från områdets karaktär. I stationens arkitektur balanseras de kalla metall-, glas-, och betongytorna av tallskogens varma färger som är typiska för området. Inomhus på stationen används former och färgtoner som påminner om en tallskog. 

Mer information om Kaitas station finns här(extern länk).

På stationen finns Antti Tanttus konstverk Juurtuminen, som anspelar bland annat på att rota sig och bli bekant med bostadsmiljön. Det grafiskt stiliserade nätverket av rötter löper längs nästan hela perrongen. Mer information om stationskonst finns här(extern länk).

Läs de andra artiklar av serien:

Finnos närhet till havet syns redan på metrostationen

Metron förnyar Sökö, men 60-talsandan består

I Esboviken stiger metroresenärerna rakt upp i köpcentret

Stensvik blir tätare intill metrostationen – Stenbruket får nytt bostadsområde och unikt innovationscentrum för bioekonomi och cirkulär ekonomi

  • Stadsutveckling
  • Planläggning
Esboviken