Pientalovaltainen Kaitaa saa kaupunkimaisen metrokeskuksen

16.9.2021 6.08Päivitetty: 7.10.2021 11.14

Länsimetron jatke Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu vuoden 2023 aikana. Metrojatke tuo Espooseen viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Tässä juttusarjassa esitellään jokaisen aseman ympäristö vuorollaan.

Metron myötä Kaitaalle tulee kaupunkirakennetta tiivistävää täydennysrakentamista. Kuva: Iiro Mikola, Optivision Oy

Kaitaa on pääosin pientaloaluetta, mutta Iivisniemen alueella on myös kerrostaloja. Metron myötä Kaitaalle tulee kaupunkirakennetta tiivistävää täydennysrakentamista. 

Kaitaan metroaseman sisäänkäynnin ympärille nousee asuinkerrostalojen korttelialue, johon tulee koteja noin tuhannelle asukkaalle. Kaitaantien ja Iivisniementien väliin on suunniteltu 8-kerroksisia ja muutama 12-kerroksinen asuintalo. Kivijalkoihin on tulossa myös liiketilaa. 

Rakentamisen aikataulusta ei kuitenkaan ole varmuutta, sillä Kaitaan metrokeskuksen asemakaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Rakentaminen voi alkaa vasta kun asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. 

Kaava-alueelle on tarkoitus rakentaa kaksi parkkitaloa, joihin tulee myös liityntäpysäköintipaikkoja. Länsimetro Oy toteuttaa 47 väliaikaista liityntäpysäköintipaikkaa, jotka ovat käytössä metroliikenteen alkaessa. Lisäksi Länsimetro Oy toteuttaa yhteensä 200 pyöräpaikkaa. Myöhemmin Espoon kaupunki tekee lisää pyöräpaikkoja. 

Alueelle jää myös kaksi vehreää puistokaistaletta, jotka turvaavat samalla liito-oravien kulkuyhteydet. 

Seurakunnat ja Espoon kaupunki omistavat pääosin metrokeskuksen kaava-alueen maat. 

Iivisniementien toisella puolella sijaitseva vanha ostoskeskus jatkaa toistaiseksi nykyisellään. Ostoskeskus ei kuulu Kaitaan metrokeskuksen kaava-alueeseen. 

Hannusrantaan asuntoja ja liiketiloja 

Myös Hannusrantaan, Kaitaantien toiselle puolelle, on tulossa asuinkerrostaloja. Hannusranta-kadun varrella sijaitsevan asemakaavan muutoksessa mahdollistetaan metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan pientaloalueen muuttaminen kaupunkimaiseksi kerrostaloalueeksi.  

Rakennusten kivijalkoihin tulee liiketiloja. Alueelle mahdollistetaan myös noin 600 neliön kokoisen päivittäistavarakaupan sijoittuminen. 

Asema vie ajatukset mäntymetsään 

Kaitaan metroaseman pääsisäänkäynti - ja toistaiseksi ainoa myös ainoa sisäänkäynti - tulee Kaitaantien läheisyyteen. Metroasemalla on varauksena Iivisniemenkallion sisäänkäynti, mutta sitä ei vielä oteta käyttöön. 

Kaitaan aseman arkkitehtoninen teema on “vehreät korttelipihat”, joka juontaa juurensa alueen luonteesta. Aseman arkkitehtuurissa kylmille metalli-, lasi- ja betonipinnoille luovat vastapainoa alueelle tyypilliset lämpimät mäntymetsän sävyt. Aseman sisätiloissa käytetään mäntymetsästä muistuttavia muotoja ja värisävyjä. 

Lisätietoa Kaitaan asemasta löytyy Länsimetron sivuilta(ulkoinen linkki).

Aseman taideteos on Antti Tantun Juurtuminen, joka viittaa muun muassa paikoilleen asettumiseen ja asuinympäristön muuttumiseen tutuksi. Graafisesti tyylitelty juurien verkosto kulkee melkein koko laiturialueen mitalla.  Lisätietoa asemataiteesta löytyy täältä(ulkoinen linkki).

Lue sarjan muut osat:

Finnoon merellisyys näkyy jo metroasemalla

Metro uudistaa Soukkaa, mutta 60-luvun henki säilyy

Espoonlahdessa metrosta noustaan kauppakeskukseen

Kivenlahti tiivistyy metroaseman ympärillä – Kiviruukkiin asuinalue ja ainutlaatuinen bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä

  • Kaupunkikehitys
  • Kaavoitus
Espoonlahti