Stensvik blir tätare intill metrostationen – Stenbruket får nytt bostadsområde och unikt innovationscentrum för bioekonomi och cirkulär ekonomi

7.10.2021 9.35Uppdaterad: 7.10.2021 10.49

Förlängningen av Västmetron från Mattby till Stensvik blir klar under år 2023. I och med förlängningen får Esbo fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I denna artikelserie presenterar vi stationsomgivningarna i tur och ordning.

Ingången till Kivenlahdentie visas på bilden till vänster, ingången till Kivenlahdentie i förgrunden till höger.

Det andra skedet av Västmetron har sin slutstation i Stensvik. Metron förvandlar Stensvik från ett lokalcentrum till en aktiv, västlig inkörsport till huvudstadsregionen.   

Omkring Stensviks metrostation byggs nya bostäder och stadsdelen blir tätare bebyggd. Intill den nya vägen Ångbåtsvägen, som går parallellt med Västerleden, byggs ett nytt köpcenter, i vilket också yrkeshögskolan Laurea flyttar in. Köpcentret blir färdigt omkring 2024 och den ena av de två ingångarna till metrostationen i Stensvik kommer att ligga inne i det.

På västra sidan av köpcentret planeras ett stort idrotts- och evenemangscentrum, som skapar nya hobbymöjligheter intill goda kollektivtrafikförbindelser. 

I omgivningen av Stensviks metrostation planeras bostäder för cirka 1 700 invånare. En del av detaljplanerna som gäller området kring metrostationen har redan vunnit laga kraft. 

Majoriteten av de nya bostäderna byggs i Stenbruket 

En central del av Stensvik blir i framtiden Stenbruket, som ligger norr om Västerleden. Största delen av det nya bostadsbyggandet i Stensvik koncentreras till Stenbruket, där det också planeras nya tjänster. Under Västerleden, mellan Stenbruket och Stensvik, byggs två nya vägportar, en endast för gång- och cykeltrafik, den andra också för fordonstrafik. 

Stenbruket är ett gammalt industriområde som utvecklas till ett urbant område för boende, studier och arbetsplatser. Området kommer att omfatta den nationellt och internationellt unika innovationskoncentrationen Cleantech Garden för bioekonomi och cirkulär ekonomi. Den samlar ihop aktörer inom vetenskap, forskning och utbildning samt företag som går i spetsen för utvecklingen. I området verkar redan Tekniska forskningscentralen VTT:s forskningsmiljö Bioruukki, som är den största forskningscentralen för bioekonomi och cirkulär ekonomi i Norden. 

Omnia planerar ett nytt campus i Stenbruket. 

Delgeneralplanen Stenbruket tar sikte på år 2040. Det uppskattas att området kommer att få omkring 12 000 invånare och 2 000 nya arbetsplatser.  

I dag har Stensvik omkring 8 000 invånare. Invånarantalet förväntas öka så att det år 2050 uppgår till cirka 25 000. 

Figurerna på Kivenlahti station är verket Löparna av Kalle Mustonen

Bara en ingång i början 

När metrotrafiken till Stensvik inleds kan resenärerna använda sig av ingången mot Stensvikstorget, dit man kommer via Sjuhavsleden. Ingången via köpcentret öppnas senare, när köpcentret och omgivningen kring ingången blir färdiga.  

I samband med ingångarna till metron byggs rikligt med cykelplatser och dessutom platser för 650 bilar i en parkeringsanläggning som byggs i området.

Från metron stiger passagerarna in på Stensvik station som går i ljusa toner. På perrongen möter de två humoristiska figurer i trä. Figurerna är verket Löparna av Kalle Mustonen.

Läs mera om konstverken på Västmetrons stationer.(extern länk) 

Läs mera om Stensviks station på Västmetrons webbplats.(extern länk) 

Konst med havsnära tema piggar upp gatubilden 

Byggandet av gatorna, parkerna och de öppna platserna vid Stensviks metrocentrum har börjat och pågår till år 2022. De nya vägavsnitten som nu byggs är västra delen av Stenbruksgatan och Ångbåtsvägen samt Stensviks och Havsströmmens cirkulationsplatser. 

På de öppna platserna vid gatorna placeras bänkar och längs med gånglederna planteras träd. I samband med de planterade områdena på Sjöröksplatsen och Sjuhavsleden placeras sju bronskonstverk som inspirerats av havet. 

Läs de andra artiklar av serien:

Finnos närhet till havet syns redan på metrostationen

Det småhusdominerade Kaitans får ett urbant metrocentrum

Metron förnyar Sökö, men 60-talsandan består

I Esboviken stiger metroresenärerna rakt upp i köpcentret

 

  • Stadsutveckling
Esboviken