Plastens berättelse – från skräp till produkt

Hur blir en sorterad plastförpackning råvara för en ny produkt?

Plasten har en central betydelse i vårt samhälle. Som material är den billig, lätt, och hållbar med många användningsmöjligheter och den har goda skyddsegenskaper. Vi måste ändå använda plaster på ett mer hållbart sätt. Problemet är att plast som inte har återvunnits bränns, varvid råvaran förloras. Genom att återvinna plast minskas klimatutsläpp och sparas naturresurser.  

Separat insamling av konsumenternas plastförpackningar startade för några år sedan, men andra plaster, som så kallade hårdplaster, cirkulerar fortfarande svagt. Både Finland och EU har som mål att öka återvinningsgraden för plastförpackningar till 55 procent före 2030. För att detta mål ska kunna uppnås krävs ökad kunskap och medvetenhet, beteendeförändringar och nya metoder för återvinning och utnyttjande av plastavfall, produkter och teknik. All plast sorteras inte ännu och all sorterad plast kan ännu inte utnyttjas som material. I Esbo strävar vi efter att såväl höja insamlingsgraden som att få en allt större del av plasten i kretslopp.

Syftet med projektet projektet Plastens berättelse – från skräp till produkt var att demonstrera plastens berättelse om hur man kan producera hållbara och koldioxidsnåla produkter av en växande ström av plastavfall. Vi ville stärka separatinsamlingen av plast, och öka invånarnas, särskilt barnens och ungdomarnas kunskaper och färdigheter om plastens cirkulära ekonomi. Samtidigt utvecklade vi lösningar för att utnyttja blandad plast som sådan.  

Så gick plastens berättelse vidare

Separat insamling av plast och andra fraktioner utökas som bäst i Esbo och speciellt i skolorna. Skolorna och småbarnspedagogiken är bra platser för att satsa på sortering, eftersom barn och unga också för de kunskaper de fått där vidare till sina närmaste. Under projektet utvidgades separatinsamlingen av plast i Esbo till nya samarbetsskolor varifrån blandad förpackningsplast transporterades till Yrkeshögskolan LAB:s plastlaboratorium för att undersökas och bearbetas. Yrkeshögskolan LAB:s formgivarstuderanden designade produkter baserade på återvunnen plast och lämpade för stadsmiljö. Produkterna tillverkades i plastlaboratoriet genom utskrift i 3D. De produkter som tillverkats av återvinningsplast från skolorna kom tillbaka till skolorna i sin nya form och med produkterna visas hur rätt sorterad plast blir till en ny produkt.

Bekanta dig med plastens berättelse

Plastens berättelse – från skräp till produkt är Esbo stads och Yrkeshögskolan LAB:s gemensamma projekt som har fått finansiering från miljöministeriets försöks- och pilotprojekt för färdplanen för plast. Projektet startade i början av 2021 och fortsättade till slutet av september 2022.