Utställningen Plastens berättelse beskriver plastskräpets resa från avfallskärlet till ett nytt föremål

1.12.2021 5.37Uppdaterad: 1.12.2021 11.11
På bordet finns skyltar som berättar om de olika skedena i plastens kretslopp. Framför skyltarna står glasburkar med plastmaterial i olika skeden, från plastskräp till strimlad plast och nytt material som gjorts av plasten.

Denna nyöppnade utställning synliggör berättelsen om hur den växande strömmen av plastavfall kan bli hållbara produkter med låga koldioxidutsläpp.

I Naturens hus Villa Elfvik öppnades i dag utställningen Plastens berättelse, som berättar om plastens kretslopp till nytt material. ”Vi gjorde ett arrangemang i stil med en konstutställning i lokalen. På detta sätt vill vi skapa kontrast till utställningens tema – plastskräp – och höja dess värde från avfall till råvara”, berättar formgivarstuderandena Heidi Ahola och Netta Kandelin från Yrkeshögskolan LAB, som har planerat det visuella genomförandet av utställningen. Under den gångna sommaren och hösten har de sett alla skeden i behandlingen av plastmaterial, från plastskräp till bearbetning av materialet och design av en ny produkt. Dessa skeden har blivit till en del av utställningen, där besökaren får bekanta sig med plastmaterialets hela resa från avfallskärlet till ny produkt. I utställningen visas produkter av återvunnen plast som designats av Heidi Ahola och Netta Kandelin. Det är tänkt att man härnäst ska göra prototyper i form av 3D-utskrifter av de planerade produkterna, och att de färdiga produkterna ska vara på plats i Kera nästa sommar.

Det plastskräp som används i utställningen Plastens berättelse kommer från skolor i Esbo

I projektet Plastens berättelse – från skräp till produkt har det samlats in plast från skolor i Esbo. Som pilotskolor verkar skolorna Olarin koulu och Ruusutorpan koulu i vilka eleverna får fördjupa sig i ärendet under projektet. Plastskräp har undersökts och bearbetats på Yrkeshögskolan LAB:s plastlaboratorium i Lahtis. Återvunnen plast har designats och formats i synnerhet med tanke på utemöbler och andra föremål som är lämpliga för stadsmiljön. Dessa tillverkas av återvunnen plast med hjälp av 3D-utskrivning.

I utställningen får du lära dig om den här resan och om plasten som material – både dess goda och dess dåliga sidor. ”Utställningen är ett sätt att på ett intressant och lättillgängligt sätt informera om plastens kretslopp”, berättar Mia Johansson, Esbo stads projektchef för projektet Plastens berättelse – från skräp till produkt.

Utställningen Plastens berättelse kommer att bli en ambulerande utställningshelhet. ”Utställningen börjar i Naturens hus Villa Elfvik, och flyttar i slutet av januari till LUJA-galleriet i Lahtis. Vi är just nu i färd med att avtala om utställningsplatser under våren, och vi tar gärna emot förslag på utställningsplatser”, tipsar Mia Johansson. Utöver den fysiska utställningen kommer Plastens berättelse under nästa år att bli en webbutställning, där man kan ta del av de olika skedena i plastens kretslopp från alla delar av Finland.

 

Utställningen Plastens berättelse i Naturens hus Villa Elfvik 1.12.2021–23.1.2022.

 

Plastens berättelse – från skräp till produkt är Esbo stads och Yrkeshögskolan LAB:s gemensamma projekt som har fått finansiering av miljöministeriets försöks- och pilotprojekt för färdplanen för plast. Projektet har startat i början av 2021 och fortsätter till slutet av september 2022.

  • Hållbar utveckling
Hagalund