Plastens berättelse skildrar vägen från skräp till ny produkt

22.2.2021 6.37Uppdaterad: 10.9.2021 5.38
En kvinna som återvinner plast.

Esbos stads och yrkeshögskolan LAB har i samarbete startat ett projekt med namnet Muovin tarina – roskasta tuotteeksi (Plastens berättelse – från skräp till produkt). Målet är, som namnet antyder, att genomföra och beskriva plastskräpets hela cykel till en ny produkt. I projektet medverkar Lassila & Tikanoja Oyj (L&T), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse och IKEA.

Plaster används mycket och de har en central betydelse i många funktioner och i ekonomin. Plast skapar emellertid också problem som inte kan lösas med ett enda enkelt svar. Genom plastcirkulation i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi kan plastavfall omvandlas till användbara produkter där kolen som finns i plasten bevaras länge i cirkulation och håller sig borta från atmosfären.

Esbos stads och yrkeshögskolan LAB har i samarbete startat ett projekt med namnet Muovin tarina – roskasta tuotteeksi (Plastens berättelse – från skräp till produkt). Målet är, som namnet antyder, att genomföra och beskriva plastskräpets hela cykel till en ny produkt. I projektet medverkar Lassila & Tikanoja Oyj (L&T), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse och IKEA.

I projektet Plastens berättelse sorteras återvunnen plast som samlas in i skolor i Esbo och i andra lokaler som ungdomarna använder. I insamlingen och sorteringen används användarvänliga metoder. Det insamlade plastavfallet behandlas och analyseras och man utför nödvändiga material- och säkerhetstester vid yrkeshögskolan LAB. Idéerna och designen till de prototyper av nya produkter som byggs av återvunnen plast utarbetas i bland annat samarbete med studeranden vid LAB designinstitut. Produktprototyperna eller delar till dem tillverkas med en 3D-robotskrivare vid yrkeshögskolan LAB. De färdiga produkterna placeras ut för provanvändning i stadsdelen Kera i Esbo som är under byggnad. Om produkternas hela tillverkningsprocess från skräp till produkt skapas webbutställningen Plastens berättelse för konsumenter och skolor. Under projektet organiseras ekosystemet Plastens berättelse för att säkerställa fortsättningen för samarbetet. 

”Med projektet genomförs samarbete inom cirkulär ekonomi med företag och forskningsinstitut som siktar mot Esbos mål som föregångare. Dessutom vill staden presentera för invånarna nya lösningar inom cirkulär ekonomi och öka invånarnas medvetenhet om cirkulär ekonomi för att stärka en hållbar livsstil,” säger Pasi Laitala, direktör för hållbar utveckling i Esbo.

Yrkeshögskolan LAB:s kunnande om plast har en lång historia via såväl undervisning som forskning. ”År 2020 grundades forskningsteamet för textil och plast. LAB har egna analys- och plastbearbetningsmaskiner med vilka vi kan själva tillverka och testa de prototyper som planeras i projektet,” tillägger LAB:s projektchef Ossi Martikka.

Projektet har fått finansiering från miljöministeriet stödprogram för försöks- och pilotprojekt i anslutning till färdplanen för plast, som utgör en del av verkställandet av den nationella färdplanen för plast, https://muovitiekartta.fi/(extern länk). Projektets totala budget uppgår till 436 022 € och det pågår 1.1.2021–30.9.2022.

Ytterligare information:

Esbo stad
Projektchef Reetta Jänis, reetta.janis@espoo.fi, 040 551 9484

Yrkeshögskolan LAB
Projektchef Ossi Martikka, ossi.martikka@lab.fi, 050 516 2757

 

  • Hållbar utveckling