Muovin tarinalla kuvataan roskan kierto uudeksi tuotteeksi

22.2.2021 6.31Päivitetty: 10.9.2021 5.36
Nainen kierrättämässä muovia.

Espoon kaupunki ja LAB ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä käynnistäneet hankkeen nimeltä Muovin tarina -roskasta tuotteeksi. Tavoitteena on nimensä mukaisesti toteuttaa ja kuvata muoviroskan koko kierto uudeksi tuotteeksi. Hankkeessa on mukana Lassila & Tikanoja Oyj (L&T), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö ja IKEA.

Muoveja käytetään paljon ja niillä on keskeinen merkitys monissa toiminnoissa ja taloudessa. Muoveista aiheutuu kuitenkin myös ongelmia, joihin ei ole yhtä helppoa ratkaisua. Kiertotalouden mukaisella muovinkierrolla muovijätettä pystytään muuttamaan hyödyllisiksi tuotteiksi, joissa muovin sisältämä hiili säilyy kierrossa pitkään pysyen poissa ilmakehästä.

Espoon kaupunki ja LAB ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä käynnistäneet hankkeen nimeltä Muovin tarina -roskasta tuotteeksi. Tavoitteena on nimensä mukaisesti toteuttaa ja kuvata muoviroskan koko kierto uudeksi tuotteeksi. Hankkeessa on mukana Lassila & Tikanoja Oyj (L&T), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö ja IKEA.

Muovin tarina -hankkeessa kierrätysmuovi lajitellaan ja kerätään Espoon kouluista tai muista nuorten käyttämistä tiloista käyttäjäystävällisillä tavoilla. Kerätty muovijäte käsitellään ja analysoidaan, sekä sille tehdään tarvittavaa materiaali- ja turvallisuustestausta LAB ammattikorkeakoulussa. Uusiomuovista rakennettavat prototyyppituotteet ideoidaan ja suunnitellaan mm. LAB muotoiluinstituutin opiskelijayhteistyönä. Tuoteprototyypit tai niiden osat valmistetaan 3D robottitulostimella LAB ammattikorkeakoulussa. Valmiit tuotteet sijoitetaan koekäyttöön rakentuvalle Keran alueelle Espooseen. Tuotteiden koko valmistusprosessista, roskasta tuotteeksi, tehdään kuluttajille ja kouluille Muovin tarina -verkkonäyttely. Hankkeen aikana organisoidaan Muovin tarina -ekosysteemi varmistamaan yhteistyön jatkuminen. 

”Tällä hankkeella toteutetaan Espoon edelläkävijyyteen tähtäävää kiertotalousyhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi kaupunki haluaa tuoda asukkaille uusia kiertotalousratkaisuja ja lisätä asukkaiden kiertotaloustietoisuutta kestävän elämäntavan vahvistamiseksi ” kertoo Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

LAB ammattikorkeakoulun muoviosaamisella on pitkä historia niin opetuksen kuin tutkimuksen kautta. ”Vuonna 2020 perustettiin tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi. LAB:lla on omat analytiikka- ja muovinkäsittelylaitteet, joilla hankkeessa suunniteltu koekappaleiden valmistus ja testaus pystytään toteuttamaan itsenäisesti.” lisää LAB:n projektipäällikkö Ossi Martikka.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriön Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet tukiohjelmasta, mikä on osa kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa https://muovitiekartta.fi/(ulkoinen linkki). Hankkeen kokonaisbudjetti on 436 022 € ja kesto 1.1.2021-30.9.2022.

Lisätietoja:

Espoon kaupunki
Projektipäällikkö Reetta Jänis, reetta.janis@espoo.fi, 040-551 9484

LAB ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Ossi Martikka, ossi.martikka@lab.fi, 050-516 2757

 

  • Kestävä kehitys