Plastskräp är värdegods som råvara

15.4.2021 11.42Uppdaterad: 23.11.2021 13.28
Sorterad plastförpackningar.
Av plast förädlat återvunnet material ersätter den plast som baserar på jungfrulig olja.

Plastavfall som samlats in från skolorna i Esbo får ett nytt liv som utemöbler i ett pilotprojekt. 

Av plastavfallet i Esbo cirkulerar endast en bråkdel för återanvändning. Hushållen har fint intresserat sig för att återvinna förpackningsplast, men outnyttjad plast finns överallt. I ett projekt som finansieras av Miljöministeriet görs konkreta lösningar för plaståtervinning. 

Projektet Plastens berättelse ordnar en effektiv plaståtervinning till tio pilotskolor i Esbo. Det insamlade materialet förädlas på Yrkeshögskolan LAB:s plastlaboratorium till nya plastprodukter.  

– Skoleleverna sprider information om plaståtervinning hem och till deras närmaste krets, säger projektchefen Reetta Jänis

Produkterna av returplast lämpar sig för utomhusbruk, och de designas och formges av yrkeshögskolans designstuderande. Möbeljätten IKEA är med för att bedöma produkternas kommersiella potential. En idé för framtidens returprodukt är parkmöbler. 

– HRM som förvaltar huvudstadsregionens avfallshantering föreslog däremot kollisionsskydd av plast till miljöbodar. Plasten skulle på så vis komma tillbaka dit den kom ifrån, säger Jänis. 

I LAB:s plastlaboratorium får återvunnen plast ett nytt liv. När den återvunna plasten har befunnits vara säker i laboratorietester, gör man fint kross av detta som lämpar sig som industriråvara. Av detta tillverkar laboratoriets 3D-robotskrivare produktprototyper som används i Kera som blir modellområde för cirkulär ekonomi i Esbo. 

Slutligen dokumenteras plastskräpets cirkulation från skolorna i Esbo till en ny nyttoprodukt som en utställning om plastens resa. 

– Förhoppningsvis blir webbutställningen Plastens berättelse i framtiden undervisningsmaterial för skolor i hela landet, säger Reetta Jänis. 

 

Plastens berättelse har fått finansiering från miljöministeriets stödprogram för försöks- och pilotprojekt av färdplanen för plast. Esbo stad genomför projektet tillsammans med LAB yrkeshögskolan. Projektets partner är Lassila & Tikanoja Oyj (L&T), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), IKEA och Smart & Clean-stiftelse. Den sistnämnde slutade sin verksamhet som planerat i juni 2021. 

Text: Petja Partanen

Publicerad i Länsiväylä 31.3.2021

  • Hållbar utveckling