Tillstånd, anmälningar och registrering inom miljötillsynen

Aktörerna är enligt miljöskyddslagarna skyldiga att göra anmälningar, registrera sin verksamhet eller ansöka om tillstånd. En del av tillstånden, anmälningarna och registreringarna samt därtill hörande åtgärder är avgiftsbelagda.

Ansök om tillstånd