Ympäristövalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Toimijat ovat ympäristönsuojelulainsäädännön perusteella velvollisia tekemään ilmoituksia, rekisteröimään toimintansa tai hakemaan lupia. Osa luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä ovat maksullisia.

Hae lupaa