Tutkimus ja tilastot

Espoon kaupunki tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet. Tilastot kuvaavat Espoota, sen osa-alueita sekä Helsingin seutua. Lisäksi tehdään kansainvälisiä vertailuja. Kaupunki kehittää ja ylläpitää verkkopalveluita, tilastollisia tietokantoja ja tietorekistereitä.

Espoon tutkimuslupakäytännöt: Tutkimusluvat

Espoota koskevat tilastoaineistot esitetään usein käyttäen tilastollisia aluejakokarttoja.

Uusimmat julkaisut, tutkimukset ja selvitykset:

Tietoisku 2/2023: Espoon väestö osa-alueittain 31.12.2022(ulkoinen linkki) Espoon asukasmäärä kasvoi    8 142 hengellä vuonna 2022 ja oli 305 274 asukasta vuoden 2022 lopussa. Suuralueista eniten väestö kasvoi Suur-Leppävaarassa 2 369 asukkaalla. Asukaslukuun suhteutettuna kasvu oli suurinta Suur-Kauklahdessa.

Tietoisku 1/2023: Eetvartti 1/2023(ulkoinen linkki) Hyvinvoiva Espoo -ohjelma tukee espoolaisten hyvinvointia. Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin laskenut hieman. Espoon yritysilmaston saama arvosana laskenut hieman edellisvuodesta.

Tietoisku 6/2022: Eetvartti 4/2022(ulkoinen linkki) Oppimisen tuki ja inkluusio esi- ja perusopetuksessa – suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteishanke. Jokainen onnistuminen on juhlan arvoinen – tänä syksynä Vahvuusvaris opettaa 4 000 Espoon ekaluokkalaista tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Ohjauksella onnistumisiin -hanke Espoossa: Kulttuuriohjaaja ohjaa opinpolulla lukiomaailmassa. Moninaisuus lukion arjessa -koulutus Espoon lukioiden opettajille: Kulttuurisensitiivisyyttä voi opetella. Etsimässä Espooseen saapuneita ukrainalaisnuoria: Kokemuksia työskentelystä tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisnuorten parissa. Mistä löytyy digituki? –Muutoslaboratoriotyöskentelyn® osallistuva havainnointi. YAMK opinnäytetyössä selvitettiin Espoon kiertotalouden esteitä ja mahdollisuuksia. Palvelumuotoilulla työllisyyttä -tutkimusyhteistyö kaupungin palveluverkoston kehityksen tukena.

Tietoisku 5/2022: Espoon väestörakenne ja väestönmuutokset 2021(ulkoinen linkki)  Espoon väkiluku oli 297 132 henkeä vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2021 aikana väkiluku kasvoi 4 336 asukkaalla eli 1,5 prosenttia. Väestönlisäyksestä selvästi suurempi osa tuli muuttovoitosta (2 839 henkeä) kuin luonnollisesta väestönkasvusta (1 594 henkeä). Vuoden 2021 lopussa espoolaisista 73,2 prosenttia eli 217 488 henkeä oli suomen- tai saamenkielisiä. Ruotsinkielisiä oli 20 034 (6,7 prosenttia). Vieraskielisiä espoolaisia oli 59 610 henkeä (20,1 prosenttia). Espoolaisperheitä oli 79 223 vuoden 2021 lopussa. Espoolaisia asuntokuntia oli yhteensä 136 194.

Tietoisku 4/2022: Eetvartti 3/2022(ulkoinen linkki) Tuen ja inkluusion kehityshankkeiden tavoitteena saumaton tuen jatkumo lapsille varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Espoon koululaiset saavat avukseen nettikiusaamiseen ja -häirintään puuttuvan Someturva-palvelun. Asuinkunta vastaa, että yksikään nuori ei jää ilman opiskelupaikkaa. Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Espoossa 2021. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa, Länsimetron ja Kaupunkiradan kehityskäytävillä sekä Kehä III:n seurantavyöhykkeellä.

Tietoisku 3/2022: Eetvartti 2/2022(ulkoinen linkki) Pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointi ja terveys vuonna 2021. Toimintaympäristön tila Espoossa 2022 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä.

Tietoisku 2/2022: Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2021/2022(ulkoinen linkki)  Espoossa asukasmäärä kasvoi vuoden 2021 aikana 4 336 hengellä ja oli vuodenvaihteessa 297 132 asukasta. Suhteellinen väestönkasvu oli 1,5 %. Vuoden 2021 kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna 1 271 henkeä suurempi. 

Tietoisku 1/2022: Eetvartti 1/2022(ulkoinen linkki) eVaka-järjestelmää kehittämällä kohti tehokkaampaa ja parempaa varhaiskasvatustoimintaa. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa.

Tietoisku 7/2021: Eetvartti 4/2021(ulkoinen linkki) Tyttöjen ahdistuneisuus ja hätä korostuvat kouluterveyskyselyn vastauksissa. Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunki on myös hyvä kaupunki asua, elää ja yrittää.

Pääteemat:

Muualla verkossa:

Espoon ja lähikuntien tilastot (Aluesarjat-tietokanta)(ulkoinen linkki)
Pääkaupunkiseudun ja lähikuntien osa-alueittaisia tilastoja

Tilastokeskuksen tilastotietokannat(ulkoinen linkki)
Koko maata ja kuntia koskevia tilastoja

Tilastokeskuksen tilastokoulu(ulkoinen linkki)
Hyödyllistä perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista

Kaupunkiakatemia(ulkoinen linkki)
Edistää kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta

HelsinginSeutu.fi(ulkoinen linkki)
Kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta

Helsingin Seudun Suunnat(ulkoinen linkki)
Neljännesvuosittain päivittyvä seututietopaketti

Helsinki Region Infoshare (HRI) - Avoin seututieto(ulkoinen linkki)
Helsingin seudun tietovarantoja avoimesti ja maksuttomasti kaikkien käyttöön

Avoindata.fi(ulkoinen linkki)
Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu