Palvelut ja hyvinvointi

Tutkittua tietoa palveluista ja hyvinvoinnista

Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimusta on toteutettu vuodesta 1983 ja siinä selvitetään espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta  ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia on tutkittu vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) FinSote-tutkimuksessa. Tutkimus tuottaa tietoa yli 20-vuotiaan aikuisväestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta- ja työkyvystä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevista mielipiteistä.

Kouluterveyskyselyn toteuttaa THL joka toinen vuosi. Tietoja kerätään perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyviltä, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilta sekä perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyviltä lapsilta ja heidän huoltajiltaan. 

Hyvinvointikertomus on lain edellyttämä ja tehdään kerran valtuustokaudessa. Siihen on koottu keskeisimpiä tietoja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta sekä hyvinvointitavoitteet ikäryhmittäin valtuustokaudelle 2017-2021.

Myös Toimintaympäristön tila Espoossa -tietopaketissa on laajasti espoolaisten hyvinvointia kuvaavaa tilastotietoa.