Espoo alueittain

Espoo alueittain -julkaisu antaa lukuisien tilastotietojen ja kuvioiden avulla kuvan Espoon eri alueista.

Espoon kulttuurimaisemat, rakennetut ympäristöt ja luontoalueet muodostavat kuin Suomen pienoiskoossa

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki, joka kasvaa voimakkaasti. Kaupungin erityispiirre on viiteen eri keskukseen tukeutuva kaupunkirakenne, jossa yhdistyvät sekä urbaani, pientalovaltainen että maaseutumainen asuminen.  Yhtä lailla Espoolle ominaisia ovat laajat luontoalueet: merenrannat, saaristo, suojelualueiden erämaat ja järviylängön vesistöt.

On kiinnostavaa verrata Espoota pääkaupunkiseudun naapureihin Helsinkiin ja Vantaaseen, sillä tilastollisesti kaupungeista löytyy sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Koska kyseessä on Suomen mittakaavassa väestömäärältään suuri ja luonteeltaan moninainen kaupunki, on kiinnostavaa tarkastella kaupunkia kuvaavia tilastoja myös alueittain. Espoo alueittain -julkaisu on tehty juuri tällaisia vertailuja varten.

Espoo alueittain 2019 -julkaisu antaa kattavan annoksen tietoa Espoon eri alueista

Espoo alueittain -julkaisuun on koottu erilaisia väestöä, koulutusta, tuloja, terveyttä, työvoimaa, työpaikkoja, asuntoja ja rakennuksia kuvaavia indikaattoreita. Julkaisu mahdollistaa Espoon alueiden erityispiirteiden paremman ymmärtämisen näiden indikaattoreiden avulla. Osa indikaattoreista on kuvattu taulukoin, osa erilaisina karttaesityksinä tai muina graafeina. Osasta indikaattoreita on koostettu myös teematiivistykset.

Espoo on jaettu seitsemään suuralueeseen, 26 tilastoalueeseen ja 88 pienalueeseen. Espoota koskeva tarkastelu on tehty pääosin tilastoalueittain. Lisäksi julkaisuun on kirjoitettu lyhyet vertailutekstit suuralueista, Helsingistä, Vantaasta ja koko Suomesta.

Yhteystiedot: Tutkimus ja tilastot, tieto@espoo.fi