Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Eetvartti julkaisee artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jossa Espoon kaupunki on mukana. Eetvartissa on myös kaupungin kehitystä kuvaavia artikkeleita. Varttitiedot-osiossa julkaistaan Espoon keskeiset neljännes- ja puolivuosittaiset tilastotiedot, esimerkiksi väestönmuutokset, työllisyys ja työttömyys, työpaikkakehitys ja rakennus- ja asuntotuotanto. Eetvartti julkaistaan helmi-maaliskuun, touko-kesäkuun, elo-syyskuun ja marras-joulukuun vaihteessa.

Eetvartti 3/2021: Radioseurannalla uutta tietoa liito-oravien käyttäytymisestä kaupunkiympäristössä. Kerrostalohuoneistojen keskineliöhinnat nousivat vuoden 2020 aikana eniten Tapiolassa ja laskivat eniten Laajalahdessa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa. Espoon väestöennuste 2021-2030 (31.12.)

Eetvartti 2/2021: Toimintaympäristön tila Espoossa 2021 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä. Kuntapalvelujen laadun mittaamisen haasteet. "Data as a strategic asset" has been governments' mantra – But how can we exploit this asset for strategic matters?

Eetvartti 1/2021: DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi. MunEspoo-kysely. Espoolaisten tyyväisyys palveluihin kasvanut. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa.

Eetvartti 4/2020: Erikoisnumero. Ajankohtaisia artikkeleita seuraavista teemoista: monialainen tutkimus- ja tietoyhteistyö, talous, väestö, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkiympäristö sekä kaupungin palvelut.

Eetvartin toimitus:
Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, Konsernihallinto (päätoimittaja)
Vs. tutkimusjohtaja Minna Joensuu, Konsernihallinto
Tutkimussihteeri Sirpa Nykänen, Konsernihallinto
Erityissuunnittelija Annika Latva-Äijö, Sivistystoimi
Suunnittelija Aki Välimäki, Tekninen ja ympäristötoimi
Ympäristöasiantuntija Marika Rönnberg, Tekninen ja ympäristötoimi