Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Eetvartti julkaisee artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jossa Espoon kaupunki on mukana. Eetvartissa on myös kaupungin kehitystä kuvaavia artikkeleita. Varttitiedot-osiossa julkaistaan Espoon keskeiset neljännes- ja puolivuosittaiset tilastotiedot, esimerkiksi väestönmuutokset, työllisyys ja työttömyys, työpaikkakehitys ja rakennus- ja asuntotuotanto. Eetvartti julkaistaan helmi-maaliskuun, touko-kesäkuun, elo-syyskuun ja marras-joulukuun vaihteessa.

Eetvartti 1/2023: Hyvinvoiva Espoo -ohjelma tukee espoolaisten hyvinvointia. Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin laskenut hieman. Espoon yritysilmaston saama arvosana laskenut hieman edellisvuodesta.

Eetvartti 4/2022: Oppimisen tuki ja inkluusio esi- ja perusopetuksessa – suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteishanke. Jokainen onnistuminen on juhlan arvoinen – tänä syksynä Vahvuusvaris opettaa 4 000 Espoon ekaluokkalaista tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Ohjauksella onnistumisiin -hanke Espoossa: Kulttuuriohjaaja ohjaa opinpolulla lukiomaailmassa. Moninaisuus lukion arjessa -koulutus Espoon lukioiden opettajille: Kulttuurisensitiivisyyttä voi opetella. Etsimässä Espooseen saapuneita ukrainalaisnuoria: Kokemuksia työskentelystä tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisnuorten parissa. Mistä löytyy digituki? –Muutoslaboratoriotyöskentelyn® osallistuva havainnointi. YAMK opinnäytetyössä selvitettiin Espoon kiertotalouden esteitä ja mahdollisuuksia. Palvelumuotoilulla työllisyyttä -tutkimusyhteistyö kaupungin palveluverkoston kehityksen tukena.

Eetvartti 3/2022: Tuen ja inkluusion kehityshankkeiden tavoitteena saumaton tuen jatkumo lapsille varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Espoon koululaiset saavat avukseen nettikiusaamiseen ja -häirintään puuttuvan Someturva-palvelun. Asuinkunta vastaa, että yksikään nuori ei jää ilman opiskelupaikkaa. Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Espoossa 2021. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa, Länsimetron ja Kaupunkiradan kehityskäytävillä sekä Kehä III:n seurantavyöhykkeellä.

Eetvartti 2/2022: Pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointi ja terveys vuonna 2021. Toimintaympäristön tila Espoossa 2022 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä.

Eetvartti 1/2022: eVaka-järjestelmää kehittämällä kohti tehokkaampaa ja parempaa varhaiskasvatustoimintaa. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa.

Eetvartti 4/2021: Tyttöjen ahdistuneisuus ja hätä korostuvat kouluterveyskyselyn vastauksissa. Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunki on myös hyvä kaupunki asua, elää ja yrittää.

Eetvartti 3/2021: Radioseurannalla uutta tietoa liito-oravien käyttäytymisestä kaupunkiympäristössä. Kerrostalohuoneistojen keskineliöhinnat nousivat vuoden 2020 aikana eniten Tapiolassa ja laskivat eniten Laajalahdessa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa. Espoon väestöennuste 2021-2030 (31.12.)

Eetvartti 2/2021: Toimintaympäristön tila Espoossa 2021 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä. Kuntapalvelujen laadun mittaamisen haasteet. "Data as a strategic asset" has been governments' mantra – But how can we exploit this asset for strategic matters?

Eetvartti 1/2021: DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi. MunEspoo-kysely. Espoolaisten tyyväisyys palveluihin kasvanut. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa.

Eetvartti 4/2020: Erikoisnumero. Ajankohtaisia artikkeleita seuraavista teemoista: monialainen tutkimus- ja tietoyhteistyö, talous, väestö, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkiympäristö sekä kaupungin palvelut.

Eetvartin toimitus:
Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, Konsernihallinto (päätoimittaja)
Va. tutkimusjohtaja Minna Joensuu, Konsernihallinto
Tutkimussihteeri Sirpa Nykänen, Konsernihallinto
Erityissuunnittelija Annika Latva-Äijö, Kasvun ja oppimisen toimiala
Ympäristöasiantuntija Marika Rönnberg, Kaupunkiympäristön toimiala
Erikoissuunnittelija Jenni Puustinen, Kaupunkiympäristön toimiala