Tutkimusluvat

Tutkimuslupamenettely koskee Espoon kaupungin ja sen toimialojen ulkopuolisen tutkijan/tutkimuslaitoksen intresseistä tehtävää tutkimusta tai selvitystä.

Kaupunkiorganisaatiossa tehdään runsaasti erilaista tutkimus- ja selvitystyötä. Päällekkäisten tutkimusten välttämiseksi sekä tulosten hyödyntämisen vahvistamiseksi on tärkeää, että kaupungin palveluita ja henkilöstöä koskevat tutkimusten tiedot ovat julkisia aina kun mahdollista.

Tutkimuslupamenettely koskee Espoon kaupungin ja sen toimialojen ulkopuolisen tutkijan tai tutkimuslaitoksen intresseistä tehtävää tutkimusta tai selvitystä. Menettely koskee myös sellaisia kuntalaisiin kohdistettavia kysely- ja haastattelututkimuksia, joihin tarvitaan nimi- ja osoitetietoja. Kaikkiin tällaisiin Espoon kaupungin organisaatiossa tehtäviin tutkimuksiin ja selvityksiin tarvitaan tutkimuslupa. Sivun alaosassa on ohjeet tutkimusluvan hakijoille.

Jos tutkimus koskee Espoon lisäksi vähintään yhden muun organisaation sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietoa, kuten potilastietoa tai sosiaalihuollon asiakastietoa, luvan hakijan tulee tehdä hakemus kansalliselle tietolupaviranomaiselle Findatalle 1.4.2020 alkaen. Hakemus toimitetaan Espoolle, jos tutkimus koskee ainoastaan Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietoa, tai tutkimusaineistoa kerätään ilman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietojen käyttöä, esim. haastattelemalla henkilökuntaa. Findatalle lähetettävistä hakemuksista löytyy lisätietoja Findatan internet-sivuilta(ulkoinen linkki).

Kun kaupunki tilaa ulkopuoliselta tutkijalta tai tutkimuslaitokselta tutkimuksen tai selvityksen, tutkimuslupana toimii tutkimuksen toteuttajan kanssa laadittava sopimus. Kysely- ja haastattelututkimuksen teko ja niitä tekevät yritykset on kaupunkitasoisesti kilpailutettu. Tarkemmat ohjeet henkilöstölle löytyvät intranetin sivuilta.

Sosiaali- ja terveystoimessa tutkimuslupahakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Konsernihallinnon tutkimuslupa-asioissa otathan yhteyttä Tilasto- ja tutkimuspalveluihin: tieto@espoo.fi

Tutkimuslupapankki

Tutkimusluvan myöntäjä ylläpitää ajantasaista tutkimuslupapankkia myönnetyistä tutkimusluvista. Siitä näkee kootusti mitä tutkimustoimintaa milläkin toimialalla on valmistumassa tai jo valmistunut. Päällekkäistä tutkimustoimintaa vältetään. Lisäämme tutkimuslupapankit tälle sivulle myöhemmin.

Linkki ruotsinkielisille sivuille