Tutkimusluvat

Tutkimuslupamenettely koskee Espoon kaupungin ja sen toimialojen ulkopuolisen tutkijan/tutkimuslaitoksen intresseistä tehtävää tutkimusta tai selvitystä.

Tutkimuslupamenettely koskee Espoon kaupungin ja sen toimialojen ulkopuolisen tutkijan/tutkimuslaitoksen intresseistä tehtävää tutkimusta tai selvitystä. Menettely koskee myös kaikkia niitä Espoon kaupungin organisaatiossa tehtäviä kuntalaisiin kohdistuvia kysely- ja haastattelututkimuksia ja selvityksiä, joihin tarvitaan nimi- ja osoitetietoja.

Kaupunkiorganisaatiossa tehdään runsaasti erilaista tutkimus- ja selvitystyötä. Päällekkäisten tutkimusten välttämiseksi sekä tulosten hyödyntämisen vahvistamiseksi on tärkeää, että kaupungin palveluita ja henkilöstöä koskevat tutkimusten tiedot ovat julkisia aina kun mahdollista.

Jos tutkimus koskee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta, katso ohjeet hyvinvointialueen verkkosivuilta(ulkoinen linkki)

Jos tutkimus koskee sekä Espoon kaupunkia että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta, tarvitaan molemmilta tahoilta omat tutkimusluvat.

Kun kaupunki tilaa ulkopuoliselta tutkijalta tai tutkimuslaitokselta tutkimuksen tai selvityksen, tutkimuslupana toimii tutkimuksen toteuttajan kanssa laadittava sopimus. Kysely- ja haastattelututkimuksen teko ja niitä tekevät yritykset on kaupunkitasoisesti kilpailutettu. Tarkemmat ohjeet henkilöstölle löytyvät intranetin sivuilta.

Täytetty, allekirjoitettu ja skannattu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla yksikköön, jonka toimintaan tutkimus kohdistuu (yhteystiedot alla). Sähköpostin aihekenttään tulee merkitä: Tutkimuslupahakemus. Kasvun ja oppimisen toimialalle kohdistuvat hakemukset voi halutessaan lähettää myös paperipostilla. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Myönnettyjen tutkimuslupien tiedot julkaistaan tutkimuslupapankeissa, jotka löytyvät tämän verkkosivun alalaidasta.

 

Yhteystiedot

Konsernihallinto ja Elinvoiman tulosalue

Konsernihallinnon ja Elinvoiman tulosalueen tutkimuslupa-asioissa otathan yhteyttä Tilasto- ja tutkimuspalveluihin: tieto@espoo.fi

Suomenkielinen perusopetus                                    

Suunnittelija Hanna Selesniemi

PL 31, 02070 Espoon kaupunki

supe_tutkimusluvat@espoo.fi                                       

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Kehittämispäällikkö Raija Laine

PL 302, 02070 Espoon kaupunki

suva.tutkimusluvat@espoo.fi

Svenska bildningstjänster                                         

Forskningstillstånd                                                        

PB 32, 02070 Esbo Stad                                                          

svebi@esbo.fi

Toisen asteen koulutus

Koulutuspalvelupäällikkö Jaakko Turpeinen

PL 31, 02070 Espoon kaupunki                                               

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelupäällikkö Tero Luukkonen

PL 37, 02070 Espoon kaupunki                                               

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen esikuntaa ja kasvun ja oppimisen toimialan useaa tulosyksikköä koskevat hakemukset 

Kasvun ja oppimisen toimiala, erityisasiantuntija Veera Veikkolainen

PL 30, 02070 Espoon kaupunki

koto.tutkimusluvat@espoo.fi

 

Tutkimuslupapankki

Tutkimusluvan myöntäjä ylläpitää ajantasaista tutkimuslupapankkia myönnetyistä tutkimusluvista. Siitä näkee kootusti mitä tutkimustoimintaa milläkin toimialalla on valmistumassa tai jo valmistunut. Päällekkäistä tutkimustoimintaa vältetään.