En vision över lokalcentrumet i norra Esbo.
Havainnekuva Kuva: Jussi Partanen.

Viiskorpi-Kalajärvi maankäytön tarkastelu

Maankäytön tarkasteluKalajärvi

Viiskorpi-Kalajärvi -alueella tutkitaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan mukaisia kehittämismahdollisuuksia joukkoliikenteen runkoyhteyden muodostamalla kehityskäytävällä. Kehityskäytävään kuuluu Kalajärven keskus sekä vireillä olevassa yleiskaavassa osoitettu Viiskorven uusi keskusta-alue. Tarkastelussa haetaan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitteluratkaisuja sekä vaihtoehtoja alueen toteuttamiselle. Viiskorvessa tavoitteena on luoda edellytykset ilmastoviisaasti rakentuvalle uudelle monipuoliselle asumisen sekä yrittämisen keskukselle. Kalajärvessä on tavoitteena tarkastella keskuksen tiivistämispotentiaalia ja parempaa kytkeytymistä Viiskorven kautta Espoon muihin keskustoihin.

Ajankohtaista

 

Taustaa

Espoon väkiluvun odotetaan kasvavan vuoteen 2060 mennessä noin 1,6-kertaiseksi. Pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa tähän kasvuun on varauduttu osoittamalla Viiskorven alueelle uusi keskus, josta tulisi koko pohjoisen Espoon uusi palvelukeskus.

Viiskorven ja Kalajärven muodostamalle joukkoliikenteen runkoyhteyden kehityskäytävälle on tehty vuoden 2021 aikana maankäytön tarkastelu. Tarkastelun tavoitevuosi on ollut 2060. Viiskorven kaavarunko perustuu tähän maankäytön tarkasteluun.

Asukkaiden toiveiden mukaisesti tavoitteena on kehittää Viiskorvesta luonnonläheinen ja omavarainen kaupunkikylä, jossa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle kaupunkipientaloja. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös ilmastoviisauteen sekä monipuolisen asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksiin alueella.

Kaavarunkotyö kytkeytyy osaksi Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistä FinEst-hankkeen CAVE-pilottia, jossa tavoitteena on kehittää vuorovaikutusta ja tiedon kulkeutumista asukkailta ja muilta sidosryhmiltä kaavoittajan suunnittelupöydälle.

Alustavan aikataulun mukaisesti kaavarunko on valmis alkuvuodesta 2023.

Aineistot

Ruusu Vilokkinen

yleiskaavasuunnittelija , Pohjois-Espoo, Vanha-Espoo ja Kauklahti043 825 1914 Tekniikantie 15, Otaniemi

Jatta Lahtinen

yleiskaavasuunnittelija, Pohjois-Espoo, Vanha-Espoo ja Kauklahti040 636 5294Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!