En vision över lokalcentrumet i norra Esbo.

Granskning av markanvändningen i Viskärr-Kalajärvi

Granskning av markanvändningenKalajärvi

I området Viskärr-Kalajärvi undersöks utvecklingsmöjligheterna enligt generalplanen för norra och mellersta Esbo i utvecklingskorridoren som stomförbindelsen för kollektivtrafiken bildar. Till utvecklingskorridoren hör Kalajärvis centrum och Viskärrs nya centrumområde som anvisats i den aktuella generalplanen. I granskningen söker man lösningar för planeringen på kort och lång sikt samt alternativ för byggandet av området. Målet i Viskärr är att skapa förutsättningar för ett nytt mångsidigt centrum för boende och företagande som byggs klimatsmart. Målet för Kalajärvi är att granska potentialen att förtäta centrumet och bättre koppla det via Viskärr till de övriga centrumen i Esbo.

Ruusu Vilokkinen

generalplanerare , Norra Esbo, Gamla Esbo och Köklax+358 43 8251914Teknikvägen 15, Otnäs

Jatta Lahtinen

generalplanerare, Norra Esbo, Gamla Esbo och Köklax+358 40 6365294Teknikvägen 15, Otnäs