Luonto, palvelut ja liikennejärjestelyt keskeisinä aiheina Kalajärven kehittämisessä

28.4.2023 7.14Päivitetty: 2.5.2023 5.19
Asukastilaisuuteen osallistujia Kalajärven palvelutorilla
Palvelutorin Kalajärvi-sali täyttyi Kalajärven kaavarungosta kiinnostuneista osallistujista. Kuva: Tommy Lindgren

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti yhteistyössä Kalajärvi-Seuran kanssa Kalajärven kaavarungon info- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa esiteltiin kaavarungon luonnosta asukkaille ja muille kiinnostuneille Kalajärven palvelutorilla 20.4.2023. Paikallaolijoiden oli myös mahdollista keskustella kaavarungosta suunnittelijoiden kanssa karttojen ympärillä. Paikalle saapui yli 60 henkilöä. Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös etänä. Teams-alustalla oli linjoilla hieman yli 30 osallistujaa.

Kalajärven kasvavasta paikalliskeskuksesta kehitetään vuoteen 2060 mennessä ”vartin kaupunkikylää”. Tavoitteena on, että valtaosa asukkaista voi hyödyntää Kalajärven palveluja alle 15 minuutin kävelymatkalla. Visiona on suunnitella yhteisöllisyyttä korostavaa, luonnonläheistä ja pienimittakaavaista rakentamista. 

Mitkä asiat Kalajärven kaavarungossa kiinnostivat eniten asukkaita?

Yksi keskustelunaiheista oli luontoalueiden ja luonnonläheisyyden säilyminen. Uudet ja täydentyvät asuinalueet olivat toinen asia, joka nousi asukkaiden kysymyksissä esiin. Osallistujat tiedustelivat myös palveluiden kehittämisestä. Osallistujia kiinnosti liikennejärjestelyt ja reittien kehittäminen turvallisiksi. Myös Vihdintien järjestelyt puhututtivat. Asukkaat toivoivat parempia julkisia liikenteen yhteyksiä ja autoilun huomioimista.

Millainen tunnelma tilaisuudessa oli?

Tunnelma tilaisuudessa oli hyvä ja keskustelu oli rakentavaa. Osallistujat esittävät toiveen, että Kalajärven suunnitelmista järjestettäisiin useamminkin asukastilaisuuksia.

Mitkä asiat kaavarungosta olisi tärkeä ymmärtää osana Pohjois-Espoon suunnittelua ja osana kaavoitusprosessia?

Kaavarunko tarkentaa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa (POKE) ja paikalliskeskuksen kehittämisen suunnittelua. Kaavarunko toimii ohjekarttana tuleville asemakaavahankkeille ja sen avulla voidaan arvioida suunniteltavan keskuksen tavoiteltua kokonaisuutta vuonna 2060. Näin voidaan varmistaa riittävät palveluiden alueet, virkistysreitistö, luonnonalueiden kokonaisuuden säilyminen ja muita yksittäistä asemakaavaa laajempia tavoitteita.

Kaavarungosta on meneillään kysely(ulkoinen linkki), joka on avoinna 11.5.2023 saakka.
Tutustu lisää Kalajärven kaavarungon luonnokseen verkkosivuillaMielipiteiden pohjalta valmistelijat työstävät kaavarungon. Meneillään olevan kyselyn vastaukset ja 20.4.2023 tilaisuuden kommentit ovat osa suunnitteluaineistoa.

Uusi helppo tapa seurata kaavoituksen ajankohtaisia asioita on omaan sähköpostiin tilattava Vaikuta nyt -uutiskirje.

 

  • Kaavoitus
Kalajärvi