Kevyen liikenteen väylää reunustavat viisikerroksiset kerrostalot.
Kerrostaloalue Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueelta. Kuvituskuva.Kuva: Espoon kaupunki

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

YleiskaavoitusEspoon keskusKalajärviKauklahti

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueeseen kuuluu noin puolet Espoon alueesta ja kaava tähtää vuoteen 2050. Yleiskaavassa varaudutaan Espoon kasvuun ja vahvistetaan kaupunkirakenteen toiminnallista eheyttä täydennysrakentamalla palvelutarpeet huomioiden ja luomalla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväksyttiin osittain kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Kaavan nimi

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

Aluenumero

722300

Kaavatyyppi

Yleiskaava

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Taustatietoa

Nykyinen Espoon pohjoisosien yleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 1997 eikä se pysty enää vastaamaan kasvavan pääkaupunkiseudun ja muuttuvan kaupungin haasteisiin. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa lähivuosikymmenten asuinrakentamista, työpaikka-alueita ja liikenneverkkoa ohjataan kokonaisuutena. Kun asuminen ja työpaikat keskitetään keskuksiin, niitä ympäröivien alueiden luonto- ja kulttuuriympäristöt voidaan säilyttää. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa alueen nykyinen Kalajärven keskus kehittyy ja uusia paikalliskeskuksia rakentuu joukkoliikenneyhteyksien varsille. Samalla luodaan edellytykset riittävälle asuntotuotannolle, ja hyvälle joukkoliikenteelle. 

Uutisia aiheesta:
ELY-keskus antoi oikaisukehotuksen Espoon valtuuston pohjois- ja keskiosien yleiskaavapäätöksestä  

 

 

Essi Leino

yleiskaavapäällikkö046 877 1911Tekniikantie 15, Otaniemi

Jussi Partanen

arkkitehti050 369 4667Tekniikantie 15, Otaniemi

Anne Pitkänen

yleiskaavateknikko, tietoa yleiskaavoista ja suunnittelutarveratkaisut043 825 0559Tekniikantie 15, Otaniemi

Aulis Palola

liikenneinsinööri, yleiskaavan liikennesuunnittelu043 8252 605Tekniikantie 15, Otaniemi