ELY-keskus antoi oikaisukehotuksen Espoon valtuuston pohjois- ja keskiosien yleiskaavapäätöksestä   

Julkaistu: 24.8.2021 6.23Päivitetty: 17.9.2021 11.08
Kevyen liikenteen väylää reunustavat viisikerroksiset kerrostalot.
ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa keskeisinä asioina oli esimerkiksi uuteen ratakäytävään liittyvien alueiden suunnittelun ja toteutuksen ajoittamista koskevat yleiskaavamääräykset, hajarakentamisen ja lomarakentamisen mitoitusperusteet sekä joidenkin pientaloalueiden varaukset.Kuva: Espoon kaupunki

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut oikaisua pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksymispäätökseen. Valtuusto hyväksyi pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kesäkuun alussa. Kaava mahdollistaisi 40 000 uuden asukkaan ja noin 7 000 uuden työpaikan sijoittumisen Espoon pohjois- ja keskiosiin. 

Oikaisukehotus merkitsee, että valtuuston on tehtävä yleiskaavasta uusi päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, eli viimeistään 8.1.2022.  

Valtuusto voi pitää yleiskaavapäätöksen ennallaan, muuttaa tai kumota sen. Mikäli valtuusto ei päätä asiasta, yleiskaavapäätös raukeaa. Tämä tarkoittaisi, että yleiskaavaa ei voitaisi asettaa voimaan, ja yleiskaavoituksen lähtökohdat olisi arvioitava uudelleen. 

Avainkysymyksinä uusien alueiden liittäminen raideliikenteeseen ja vähittäiskaupan sijainti 

ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa keskeisinä asioina oli esimerkiksi uuteen ratakäytävään liittyvien alueiden suunnittelun ja toteutuksen ajoittamista koskevat yleiskaavamääräykset, hajarakentamisen ja lomarakentamisen mitoitusperusteet sekä joidenkin pientaloalueiden varaukset. Ely-keskus edellyttää myös, että elinkeinoelämän alueiden kaavamääräystä tarkistetaan tilaa vaativan kaupan osalta. 

Valtuuston päätöksen jälkeen alkaa uusi valitusaika  

Yleiskaavasta tehdyt valitukset pysyvät voimassa ja valituksia saa myös täydentää tai muuttaa valtuuston uuden päätöksen perusteella.  Uusi päätös toimitetaan tiedoksi valittajille. 

Myös ELY-keskuksella on oikeus valittaa valtuuston päätöksestä, mikäli päätöstä yleiskaavan hyväksymisestä ei muuteta ELY-keskuksen kehottamalla tavalla.   

Kaupunginhallitus antaa lausunnon valituksista sen jälkeen, kun valtuuston tekemän uuden päätöksen valitusaika on päättynyt. Näin ollen valituksiin palataan ensi vuoden puolella. 

Alueella voimassa olevat toimenpiderajoitukset jatkuvat, kunnes yleiskaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman. Myös asemakaavoitus odottaa yleiskaavan voimaantuloa. 

  • Kaupunkikehitys
  • Kaavoitus
Espoon keskusKalajärvi