Asukkaat tarkensivat Viiskorven tulevaisuutta työpajassa – Vaikuta tuloksiin vastaamalla kyselyyn 15.8. mennessä

Julkaistu: 27.6.2022 14.46
kuvakollaasissa ihmisiä työpajassa ja 3D-kaupunkikuvia näytöllä.

Ajatukset siitä, millainen Viiskorpi ja sinne suunnitteella oleva uusi keskusta voisi olla, tarkentuivat 21.6. pidetyssä tulevaisuustyöpajassa. Työskentely pohjasi viime syksyn aiempaan asukastyöpajaan. Siinä kiteytettiin, että Viiskorvesta on tavoitteena tehdä luonnonläheinen ja omavarainen kaupunkikylä.

Tämänkertaiseen työpajaan osallistui noin 20 henkeä. Paikan päällä Otaniemen CAVE-tilassa oli Viiskorven sekä lähialueiden asukkaita, kaupungin luottamushenkilöitä ja työntekijöitä sekä Aalto-yliopiston tutkijoita.

Osallistujilta kysyttiin, mitä piirteitä Viiskorvesta he haluavat säilyttää ja kehittää, ja mitä uutta he haluaisivat alueella nähdä. Osallistujia pyydettiin myös tarkentamaan, mitä luonnonläheinen, omavarainen ja kaupunkikylä heille tarkoittavat. Työpajan jälkipuoliskolla seikkailtiin erilaisissa 3D-kaupunkiympäristöissä ja haettiin yhteistä ajatusta siitä, millainen kaupunkikuva Viiskorpeen parhaiten sopisi.

Seuraavaksi työpajan tuloksia täydennetään kyselyllä, johon kuka tahansa voi vastata 15.8. asti.(ulkoinen linkki) Lomake sisältää kaikki samat kysymykset, joita pohdittiin paikan päällä 21.6. työpajassa. Syksyllä 2022 on vielä luvassa jatkotyöpaja. Kaikkia aineistoja käytetään alueen suunnitteluun sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen.

Työpaja syntyi Aalto-yliopiston ja kaupunkisuunnittelun yhteistyönä

Viiskorven tulevaisuustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupunkisuunnittelun ja Aalto-yliopiston kanssa. Aalto-yliopiston tutkija Pilvi Nummi, diplomityön tekijä Venla Salomaa ja yleiskaavasuunnittelija Jatta Lahtinen Espoon kaupunkisuunnittelusta olivat aktiivisesti mukana 21.6. pidetyn työpajan suunnittelussa.

Tässä heidän lyhyt yhteishaastattelunsa tilaisuuden jälkitunnelmista:

Kuvassa vasemmalta oikealle: Venla Salomaa, Pilvi Nummi, Jatta Lahtinen.

Mitkä asiat työpajassa nousivat mielestänne tärkeimpinä esiin?

Päällimmäisenä jäi mieleen aktiivinen keskustelu sekä ihmisten kiinnostus ja halu vaikuttaa oman asuinalueensa tulevaisuuteen. Kun alueella ei ole vielä olemassa valmista keskustaa, päästään tekemään kunnianhimoistakin suunnittelua tyhjältä pöydältä.

Ihmiset ottivat työpajassa rohkeasti kantaa siihen, miten tehokasta tai minkä tyylistä ja näköistä kaupunkiympäristöä Viiskorpeen halutaan - ja mitä sinne ei haluta. Luonnon läheisyys, alueen rauhallisuus ja rakennusten mittakaava olivat selvästi osallistujille tärkeitä asioita, ja niiden haluttiin säilyvän myös tulevaisuuden Viiskorvessa.

Millainen tunnelma tilaisuudessa oli?

Aktiivinen, rakentava ja yhteisöllinen. Asukkailla oli vahvoja ja asiantuntevia näkemyksiä siitä, mitä he Viiskorpeen haluavat, mikä teki keskustelusta hedelmällistä.

Mikä oli Aalto-yliopiston rooli työpajassa ja mikä tuloksissa kiinnostaa eniten tutkijoita?

Viiskorven tulevaisuustyötä ja siihen liittyvää asukasvuorovaikutusta tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston FinEst Twins -hankkeen kanssa. Aallon opiskelijoilta on tulossa Viiskorven suunnitteluun liittyen yhteensä kolme diplomityötä.

Työpajassa meitä Aallon tutkijoita kiinnosti erityisesti se, miten CAVE-tila ja digitaaliset työkalut toimivat tosielämän suunnittelutilanteessa. Miten teknologia koettiin tilanteessa ja miten se tuki vuorovaikutusta.

Miten Otaniemessä sijaitseva CAVE-tila tuki yhteistä työskentelyä?

Tilan mahdollistama 3D-kuvien katselu ja erilaisten eurooppalaisten kaupunkien vertailu auttoi hahmottamaan ja konkretisoimaan ajatuksia kaupunkikuvasta, siitä mikä miellytti tai ei miellyttänyt silmää. Tämä helpotti kommunikointia sekä asukkaiden kesken että asukkaiden, suunnittelijoiden ja tutkijoiden välillä.

Millaista palautetta osallistujat antoivat tilaisuudesta?

Palautetta työpajan toimivuudesta ja osallistujien kokemuksista kerättiin digikyselyllä jo työpajan aikana. Saimme pääsääntöisesti varsin positiivista palautetta. Valtaosa tunsi itsensä tervetulleiksi ja piti tehtäviin ja keskusteluun osallistumista helppona. Erityisen paljon kiiteltiin CAVE-tilaa ja käytössä olleita 3D-työkaluja.

Miten Viiskorven tulevaisuustyö liittyy laajemmin Pohjois-Espoon kehitykseen?

Tämän ja aiemman työpajan tuloksia käytetään lähtötietoina Viiskorven kaavarungon suunnittelussa. Kaavarunko perustuu maankäytön tarkasteluun, joka Viiskorven ja Kalajärven alueelle on tehty vuonna 2021. Tarkastelun tavoitevuosi on ollut 2060.

KalajärviTapiola