Tutkimus ja tilastot

Espoon kaupunki tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet. Tilastot kuvaavat Espoota, sen osa-alueita sekä Helsingin seutua. Lisäksi tehdään kansainvälisiä vertailuja. Kaupunki kehittää ja ylläpitää verkkopalveluita, tilastollisia tietokantoja ja tietorekistereitä.

Espoon tutkimuslupakäytännöt: Tutkimusluvat(ulkoinen linkki)

Espoota koskevat tilastoaineistot esitetään usein käyttäen tilastollisia aluejakokarttoja(ulkoinen linkki).

Uusimmat julkaisut, tutkimukset ja selvitykset:

Tietoisku 3/2022: Eetvartti 2/2022(ulkoinen linkki) Pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointi ja terveys vuonna 2021. Toimintaympäristön tila Espoossa 2022 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä.

Tietoisku 2/2022: Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2021/2022(ulkoinen linkki)  Espoossa asukasmäärä kasvoi vuoden 2021 aikana 4 336 hengellä ja oli vuodenvaihteessa 297 132 asukasta. Suhteellinen väestönkasvu oli 1,5 %. Vuoden 2021 kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna 1 271 henkeä suurempi. 

Tietoisku 1/2022: Eetvartti 1/2022(ulkoinen linkki) eVaka-järjestelmää kehittämällä kohti tehokkaampaa ja parempaa varhaiskasvatustoimintaa. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa.

Tietoisku 7/2021: Eetvartti 4/2021(ulkoinen linkki) Tyttöjen ahdistuneisuus ja hätä korostuvat kouluterveyskyselyn vastauksissa. Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunki on myös hyvä kaupunki asua, elää ja yrittää.

Tietoisku 6/2021: Espoon väestönmuutokset 2020(ulkoinen linkki) Vuoden 2020 aikana Espoon väestö kasvoi 3 065 asukkaalla eli 1,1 prosenttia. Espoon väestönlisäyksestä hieman suurempi osa tuli muuttovoitosta (1 777 henkeä) kuin luonnollisesta väestönkasvusta (1 384 henkeä). Vuonna 2020 Espooseen syntyi 3 074 vauvaa, mikä oli toiseksi pienin määrä koko 2000-luvulla. Vuonna 2020 espoolaisia kuoli 1 690 henkeä. Ulkomainen muuttovoitto oli 2 379 henkeä, joka oli 403 henkeä suurempi kuin edellisvuonna. Kotimaasta tuli muuttotappiota 602 henkeä, nettomuutto pieneni 3 137 hengellä edellisvuoteen nähden.

Tietoisku 5/2021: Väestörakenne 2020/2021(ulkoinen linkki) Espoon väkiluku oli 292 796 henkeä vuodenvaihteessa 2020/2021. Espoolaisista 55 624 henkeä eli 19,0 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Suomen- tai saamenkielisiä oli 217 202 henkeä (74,2 prosenttia) ja ruotsinkielisiä 19 970 henkeä (6,8 prosenttia). Espoolaisperheitä oli 78 406. Lapsiperheitä eli perheitä, joissa on vähintään yksi alaikäinen lapsi, oli 36 241 eli 46 prosenttia kaikista perheistä.

Pääteemat:

Muualla verkossa:

Espoon ja lähikuntien tilastot (Aluesarjat-tietokanta)(ulkoinen linkki)
Pääkaupunkiseudun ja lähikuntien osa-alueittaisia tilastoja

Tilastokeskuksen tilastotietokannat(ulkoinen linkki)
Koko maata ja kuntia koskevia tilastoja

Tilastokeskuksen tilastokoulu(ulkoinen linkki)
Hyödyllistä perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista

Kaupunkiakatemia(ulkoinen linkki)
Edistää kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta

HelsinginSeutu.fi(ulkoinen linkki)
Kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta

Helsingin Seudun Suunnat(ulkoinen linkki)
Neljännesvuosittain päivittyvä seututietopaketti

Helsinki Region Infoshare (HRI) - Avoin seututieto(ulkoinen linkki)
Helsingin seudun tietovarantoja avoimesti ja maksuttomasti kaikkien käyttöön

Avoindata.fi(ulkoinen linkki)
Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu