Tutkimus ja tilastot

Espoon kaupunki tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet. Tilastot kuvaavat Espoota, sen osa-alueita sekä Helsingin seutua. Lisäksi tehdään kansainvälisiä vertailuja. Kaupunki kehittää ja ylläpitää verkkopalveluita, tilastollisia tietokantoja ja tietorekistereitä.

Muualla verkossa:

Espoon ja lähikuntien tilastot (Aluesarjat-tietokanta)(ulkoinen linkki)
Pääkaupunkiseudun ja lähikuntien osa-alueittaisia tilastoja

Tilastokeskuksen tilastotietokannat(ulkoinen linkki)
Koko maata ja kuntia koskevia tilastoja

Tilastokeskuksen tilastokoulu(ulkoinen linkki)
Hyödyllistä perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista

Kaupunkiakatemia(ulkoinen linkki)
Edistää kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta

HelsinginSeutu.fi(ulkoinen linkki)
Kaupunkien yhteiset, kuntarajoista riippumattomat palvelut sekä tietoa seudun yhteistyöelinten toiminnasta

Helsingin Seudun Suunnat(ulkoinen linkki)
Neljännesvuosittain päivittyvä seututietopaketti

Helsinki Region Infoshare (HRI) - Avoin seututieto(ulkoinen linkki)
Helsingin seudun tietovarantoja avoimesti ja maksuttomasti kaikkien käyttöön

Avoindata.fi(ulkoinen linkki)
Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu

Tutkimus ja tilastot