Förskoleundervisning

"Förskoleundervisningen börjar ett år före barnets skolstart. Förskoleundervisningen pågår fyra timmar per dag under förskoleundervisningens arbetstid. I Esbo ges avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och i en del av skolorna. Det finns en gemensam läroplan för förskoleundervisningen i Esbo. Förskoleundervisningen blev obligatorisk från början av år 2015. Detta innebär att barnet under året före läroplikten börjar ska delta i förskoleundervisning ett år eller i annan verksamhet där målen för förskoleundervisningen uppnås. Ett barn i förskoleålder har fortsättningsvis rätt till småbarnspedagogik i Esbo. Esbo begränsar inte rätten till småbarnspedagogik på det sätt som lagen om småbarnspedagogik möjliggör. För den finskspråkiga förskoleundervisningen svarar finsk dagvård och för den svenskspråkiga förskolundervisningen svarar Svenska bildningstjänster.