Förskoleundervisning

"Förskoleundervisningen börjar ett år före barnets skolstart. Förskoleundervisningen pågår fyra timmar per dag under förskoleundervisningens arbetstid. I Esbo ges avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och i en del av skolorna. Det finns en gemensam läroplan för förskoleundervisningen i Esbo. Förskoleundervisningen blev obligatorisk från början av år 2015. Detta innebär att barnet under året före läroplikten börjar ska delta i förskoleundervisning ett år eller i annan verksamhet där målen för förskoleundervisningen uppnås. Ett barn i förskoleålder har fortsättningsvis rätt till småbarnspedagogik i Esbo. Esbo begränsar inte rätten till småbarnspedagogik på det sätt som lagen om småbarnspedagogik möjliggör. För den finskspråkiga förskoleundervisningen svarar finsk dagvård och för den svenskspråkiga förskolundervisningen svarar svenska bildningstjänster. Finsk utbildning ordnar förskoleundervisning i en del av skolorna. "