Vindängens daghem och förskola

Vindängens daghem ligger lättillgängligt invid Västerleden i Hagalund. Under verksamhetsåret 2020-2021 utförs reparationer i lokalerna och verksamheten ordnas i ersättande lokaler på Kivinebbsvägen 21. Barnen erbjuds smågruppsverksamhet som leds av professionell personal. Verksamheten genomförs till en del över gruppgränserna. Barnen är delaktiga i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten, genom att deras intressen och behov beaktas. Vi stöder barnen att bli humana, reflekterande samt accepterande individer som klarar sig i samhället. Det enskilda barnet ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt med stödåtgärder där det behövs. Barnen ges en mångsidig verksamhet utan stress. Målet är att ge barnen en trygg dagvård som de med glädje kommer till. Vi har 4 grupper för 0-5 åringar och två förskolegrupper. Daghemmet är grundad 1989.

Kontaktuppgifter

Vindängens daghem och förskolaVindgränden 8 B,02100 Esbo+358 46 877 1910

Postadress:PB 3241, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)