Lagstads daghem och förskola

Lagstads daghem är beläget i Esbo centrum strax intill stadshuset i anslutning till Lagstads skola på norra sidan om tågbanan. Daghemmet hör till Esbo centrum-Norra området. Vi strävar till att skapa och upprätthålla en trivsam atmosfär som ger barnen förutsättningar till harmonisk utveckling i överensstämmelse med läroplanens mål på alla utvecklingsområden. Vår vardag skall präglas av ett gott samarbete mellan barn, personal och föräldrar. Vi har ett aktivt samarbete med Lagstads skola som fungerar i samma byggnad. Språket, motoriken samt musik- och miljöfostran ges extra tyngd i vårt daghem. Tre daghemsgrupper för barn i åldern 1-5 år och två förskolegrupper. Daghemmet är grundad 1983, förskolan 1972

Kontaktuppgifter

Lagstads daghem och förskolaEsbogatan 7,02770 Esbo+358 46 877 1326

Postadress:PB 77301, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)